پرته د مرز فلم جوړول – د مجازی پیسو نه پیسی لاسته راوړي

Posted on at

This post is also available in:

فلم جوړونکی  مرز نه پیژنی٬ دوی کولی شی د هر هیواد نه اوسی. فلم یی چی په هر هیواد کی غواړی جوړ د یی کړی او په هر ژبه چی غواړی یی فلم برداری د یی کړی.

په انکس فلم کی د ښاروالی پر اساس باندی کوم چا ته تبعیض نه کوو٬ او موږ هغوی ته یوشان پسی ورکوو. موږ په دی فکر یو چی ټول باید په یوشان توکه د هغه درآمدنه چی دغی شبکه یی فراهم کوی برخورداره اوسی٬ پرته د کوم فرق نه چی په کوم هیواد کی ژوند کوی. د آنلاینه اچونی او بانکی حسابونو شبکو کار اخیستل په ټولو هیوادونو کی آسانه نه دی٬ په دغه صورت کی موږ تصمیم ونیولو چی د ډیجیټالی اچونی سیسټم او یا هم د مجازی پیسو پر ساس باندی چی ټول ورسره لاسرسنه لری٬ کار واخلو.

فلم جوړونکی هیڅ کوم مرز نه پیژنی. ولی د هغوی درآمد او واکمنی یی محدوده شی؟

د فبروری لومړۍ ورځی نه٬ انکس فلم خپلو ټولو کاروونکو ته به مجازی پیسی ورکړی. دغه د انکس فلم کاروونکو چی ۳۰۰ زره د ۲۴۵ هیوادونو نه دی رسمی پیسو واحد یی دی. 

که د انکس فلم کورنۍ غړی نه یاست٬ د دی نه ډیر وخت مه آباسی٬ او خپل ځان دلته ثبت کړی او وګوری چی زموږ سفیران څه وایی: 

د انکس فلم پاڼی سره غړی شی ترڅو چی نوی درونمایی د لاس نه ورنکړی. 
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160