رمان افغانی،اثر نویسندۀ توانا عارف فرمان

Posted on at


نقد و بررسی یک کتاب افغانی،پروژه ای بود که در این سمستر به ما دانشجویان محول گردید.البته اگر بتوان گفت نقد چرا که در ابتدای راه هستیم.من رمان افغانی،اثر نویسندۀ توانا،عارف فرمان را انتخاب کردم  و شاید دلیل اصلی این انتخاب،نام کتاب بود.قسمت عمدۀ این رمان حاکی از درد ها و رنج هایی است که مهاجران افغان در کشور ایران با آن مواجه می شوند.شخصیت محوری و راوی این داستان جوانی به نام علی است که در دوره حکومت کمونیست ها دانشجوی دانشگاه کابل بوده و در عین حال یک مبارز سیاسی.مبارزات سیاسی او زمینه ساز مهاجرت اجباریش به کشور ایران می شود.علی تمام مشکلاتی را که در این سفر و در مدت اقامتش در ایران تجربه کرد را بازگو میکند.بیان این کتاب ساده،روان و در عین حال قوی است و تصویرسازی ها و توصیفاتی مستحکم دارد و از اصطلاحات عامیانۀ کابلی نیز استفاده شده که بعضاً برایم نا آشنا ولی جالب بود.هر شخصیتی با ظرافتی خاص توصیف شده است.توانایی نویسنده در نمایش دادن رفتار ها و نحوۀ برخورد مردم با این مهاجران شایان ذکر است و از طرفی پیامد ها و تأثیرات منفی و فراموش نشدنی این رفتارهای تحقیر آمیز را بر روحیۀ افراد میتوان دریافت.در قسمت هایی از داستان با شخصیت هایی آشنا می شویم که در برابر مهاجران،رفتارهای نا مناسب و نگاه های تند را ندارند و بر عکس یاری دهنده نیز هستند،پس میتوان فهمید که حس هم نوع بودن و انسان دوستی به طور کامل رنگ نباخته و هستند کسانی که مسائلی چون مذهب،ملیت و زبان را ملاکی برای قضاوت سایرین نمیدانند.در پایان از محترم جناب فرمان سپاس گزارم که مرا در این راستا یاری نمودند و از خداوند متعال برایشان موفقیت های روز افزون را خواهانم ....


حمیرا حمیدی
About the author

160