مثلث برمودا و یا جزائر شیطان

Posted on atدر این مقاله میخواهم در مورد مثلث برمودا مکانیکه تعداد از مردم آنرا به نام جزائر شیطان مسمی کرده اند، معلومات مختصری ارائه نمایم.مثلث  برمودا مکانی است که در شمال غربی اقیانوس اطلس در جنوب شرق امریکا واقع شده است قسمی که ار نامش هویداست مثلث برمودا شکل مثلث را دارد و یکی از عجیب ترین معجزه  که در این منطقه شده تعدا طیارات و کشتی های که در این محل ناپدید شده اند آثاری از آنها دیده نشده است و  5 فروند طیاره برای تحقیق در این مورد از ایالات متحده امریکا برای دیدار این جزیره فرستاده شد که به طور ناگهان پیام های عجیبی از سرنشینان این طیاره به زمین ارسال شد که بعد از مدتی تمامی طیاره ها همراه با همه سرنشینان آن ناپدید شدند .در نفس وقت یک فروند طیاره برای جستجو و معلومات در مورد شش 5 فروند طیاره قبلی به آسمان مثلث برموده فرستاده شد که نتیجه آن منفی و طیاره متذکره همچنان ناپدید شد. به گفته محققان در جریان پرواز طیارات مذکور آب و هوا آسمان کاملا برای پرواز مساعد بود و هیچ نوع مشکل تخنیکی مانع به پرواز وجود نداشت حکایه ها حاکی از آن است که یک طیاره مسافربری با تمام سرنیشنان آن از آسمان مثلث برمودا گذشته تنها اتفاق عجیبی که رخ داده این بود که در زمان مرور طیاره مذکور برای ده دقعه تمام انجن های آن خاموش و طیاره از حالت عادی بیرون بود و بعد از مدت ده دقعه طیاره به حالت عادی درآمده از تمامی سرنشینان و موظفان طیاره ده دقیقه ساعت از وقت معنیه عقب مانده بود.محققان و دانشمندان در این مورد تحقیقات زیاد نموده اند ولی هیچ یک به نتیجه مثبت نرسیده چون همه به یک نظر نیستند روایات مختلف وجود دارد تعداد زیادی از کشتی ها در ابحار دیگر غرق و یا به کدام حادثه دیگری ناپدید میشوند که میتوان بعد از وقوع حادثه آثاری از آن پیدا نمود، وبرعکس آن همه حادثاتی که تا حال در مثلث برمودا به وقوع پیوسته است نمیتوان که هیچ یک آثاری ازآن پیدا نمود .


نویسنده: احمدسیر صمیمیAbout the author

AhmadSiyarSamimi

This is Ahmad Siyar Samimi Interest to Studying books and Writing of Topics

Subscribe 154
160