فرق میان جادوگران، فال بینان و علماء

Posted on atاز چندی بدین سو در شبکه های اجتماعی و همچنان در میان مردم بعضی کلماتی شایع است که میگویند ملای تعوذ نویس و یا آغا صاحب و بعضی ها میگویند ملا و مقصد همه این ها همان اشخاصی هستند که مردم را نادان یافته و به ایشان سخن های چپ و غلط گفته و از ایشان پول و مال دریافت میکند و مردم ما هم بدون اینکه اندکی این اشخاص پلید جامعه را درک کنند و بشناسند بالایشان نام ملا را میگذارند و میگویند ملا صاحب و یا آغاصاحب.امروز من در فیس بوک با یک جمله ای برخوردم که بسیار برایم ناراحت کننده بود، شخصی مینوسد که (اغفال دختران و بانوان از سوی برخی ملا ها در شهر کابل ) بدون اینکه در میان ملاها که رهبر مذهبی جامعه ما هستند و بدون کدام تفکیکی در میان علماء و این تعویذ نویسان و فالبینان لعنتی این جمله را مینویسد و دیگران هم در کامنت به طور مستقیم به علماء و ملاها توهین میکنند که این برای من شخصا برای ناراحت کننده بود و خواستم که اندکی میان علماء و این مکروب های جامعه فرق کنم تا باشد که دوستان ذهنشان باز شود و حقیقت را درک کنند.ملا کلمه ای است که در افغانستان به طبقه علماء دینی که عالم به همه مسائل اسلام میباشد اطلاق میشود.


ملا در اصلا کلمه عربی است به معنی مملو و پر از علم و معرفت که اطلاق آن بر علماء به این نسبت میشود که این از علم دین، از قرآن و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مملو استند.


و پیامبر صلی الله علیه و سلم علماء را وارث خود خوانده است و میفرماید( علماء وارثین انبیاء استند).


پس شما عزیزان قضاوت کنید که این مکروب های جامعه که از نام ملا و آغاصاحب استفاده کرده و این را مدرکی برای درآمد پولی خود ساخته اند و نام علماء را بد کرده اند آیا مناسب است برای یک مسلمان که برای ایشان کلمه ملا را به طور مطلق ذکر کند و ملاها را بدو رد بگوید.این اشخاص که در لباس ملاها در میان جامعه ظاهر میشوند و از مردم پول و مال در مقابل تعویذ، فال بینی، باز کردن بخت و ............... میگیرند این ها نه از دین چیزی میدانند و نه ملا هستند، پس از همه شما عزیزان خواهشمند استم که لطفا میان اینها و علماء تان که مرجع دینی شما هستند فرق قایل باشید و نگذارید که این اشخاص نام علماء و رهبران مذهبی شما را بد بسازد.


و در آخر اینکه توهین به علماء در حقیقت توهین به دین است پس کوشش کنید که به دین خود توهین نکنید و با بی دینان علیه دین خود دست ندهید.


نویسنده: صبغت الله سنتیارAbout the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160