گامهاي كوچك براي موفقيت هاي بزرگ

Posted on at


گام های کوچک برای موفقیتهای بزرگ


 


در قدم اول تنها راه پايداري اين است كه مكاني براي فداكاري پيدا كنيم و روابط خويش را با دوستان و مردم بسازيم،تا بتوانيم راه براي موفقيت بزرگتر پيدا كنيم.  هم چنان بايد از هشدار هايي كه سطحي است اگاه شد و با مداخله بسيار زود و سريع از جدي شدن اش بايد جلو گيري كنيم و ان را برطرف بسازيم زياد تر مواقع روابط گذاشته مي شود، كه حتي خود افراد هم دليل اش را نميدانند. حل حصول اطمينان از موفقيت يكي از مهم ترين راه هاي زنده گي است. اين روابط و برقراري بسيار صريح و واضح است هميشه در اين فكر باشيد كه در قوانين شما يك مورد شناخت و اجرا قرار گرفته است.


 


 


كه در اصل شما هم نميدانيد كه علت اصلي اش چه است اما ان را ميخواهيد به تنهاي پيش ببريد تا  پيروز شويد و جلو گيري كنيد.  براي جلو گيري از اين ناراحتي بحث هاي بزرگ دگرگون كننده استفاده شود.  اگر خواستيد كه براي كسي بگويد كه من هرگز اين كار شما را تحمل كرده نميتوانم. اين طريقه درست نيست بايد اين را بگويم كه من كوشش مي كنم كه كار شما را انجام بدهم


 


 


اگر شما مي خواهيد كه رابطه پايدار داشته باشيد هيچ وقت ان را تهديد نكنيد.    مثلا اگر بخواهيد كه براي معشوقه تان بگويد كه اگر اين كار را  انجام داديد من تو را ترك مي كنم. اين كار شايد باعث رابطه ناپايداري شما شود. همچنان ما بايد در فكر بهبود رابطه پايداري خود شويم يك زوج رابطه خود را هميشه پايدار نگاه مي كنند هر اندازه اي كه انها از هم ديگر ناراحت باشند باز هم انها كوشش مي كنند كه رابطه خود را حفظ كنند


 


                


پس ما باید کوشش کنیم که در هر وقت در هر جا کارهای را انجام دهیم که برای کسی، اگر معلوم هم نشود باز هم در جامعه خود کاری کرده باشیم و به یک نتیجه بزرگی برسیم
نویسنده : انوش بارکزیAbout the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160