آموزش رسانه های اجتماعی و اقتصاد پایدار

Posted on at


شاگردان عزیز٫
 ليسه نسوان تجربوي يکي از ليسه هاي موفق شهر هرات ميباشد که دفتر افغان سيتادل به تازگي اين مکتب را تحت پوشش گرفته است تا بتواند براي دختران افغان زمينه ارتقأ دانش, استعداد و پيشرفت را فراهم کند. بناً اعضاي دفتر افغان سيتادل به اين مکتب مراجعه کرده و با شاگردان در اين زمينه صحبت نمودند و دفتر افغان سيتادل و فعاليت هاي اين دفتر و اهدافشان را براي شاگردان معرفي نموده و برايشان درباره پيشرفت شان توسط اين دفتر و درآمدي که ميتوانند از فعاليت هاي خويش توسط اين دفتر دريافت کنند٬ توضيحات لازم را ارائه دادند. که با علاقه وافر شاگردان در بخش مقاله نويسي, رشد و شکوفايي استعدادهاي شان روبرو شدند. هفته گذشته کاملاً با سيل خروشاني از شاگردان روبرو بوديم که همگي خواهان ثبت نام و اشتراک در اين پروسه بودند.و حالا ثبت نام شاگردان جريان دارد و از اول جنوري ۲۰۱۴ صنوف تشکيل شده اعم از شاگردان مکتب نسوان تجربوي, محصلين پوهنحي هاي انجينيري, اقتصاد, ساينس, تعليم و تربيه و حقوق, فارغين صنوف دوازدهم و ليسانسه هاي شاغل شروع شده است.با وجود امکانات کم (کمبود مواد درسي و وسايل مورد نياز, هواي سرد و مشکل کمبود برق) شاگردان با شوق فراوان در اين صنوف اشتراک ميکنند. و با علاقمندي مشغول آموزش کامپيوتر و رسانه هاي اجتماعي هستند اکثر شاگردان ميخواهند بيشترين وقت خود را براي آموزش رسانه هاي اجتماعي و صفحه فلم انکس صرف کنند. و رخصتي هاي زمستاني همچنان فرصتي شده است تا شاگردان بتوانند بيشتر در اين زمينه فعاليت کنند و استعدادهاي ناشگفته شان را شگوفا سازند.صنوف متشکله در اين مکتب در تايم هاي مختلف صبح و بعد از ظهر که در برگيرنده (532) شاگرد در هفت صنف درسي ميباشد همه روزه جريان دارد.


با اشتياق فراواني که شاگردان در اين صنوف نشان ميدهند امکان ميرود بيشترين اشتراک کننده گان در صفحه فلم انکس و رسانه هاي اجتماعي را در سطح هرات تشکيل دهند.


شاگرداني نيز در اين صنوف اشتراک دارند که تنها نان آور خانواده بوده و با استعداد فراواني که دارند ميخواهند از اين موقعيت طلايي استفاده کرده و درآمدي نيز کسب نمايند.تشکر 


و همچنان شما میتوانید با پسوند ذیل همرای صفحه شخصی فلم انکس من یکجا شوید: http://www.filmannex.com/Tajrabavihighschool160