یکجا شدن مکاتب افغانستان با فضای مجازی انترنت

Posted on atشاگردان کورس فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم این هفته را نیز مانند هفته های قبلی با سعی و کوشش فراوان در قسمت فراگیری دروس شان سپری کردند.


درین هفته، در طی 3 جلسه تدریس پروگرام های مهم از بخش کنترول پنل البته پروگرام های که بیشتر در قسمت استفاده از کامپیوتر کاربرد دارند را بشکل عملی تدریس شدند٫ و با دادن شارت نوت از هر برنامه برای افهام هرچه بهتر شاگردان و نوشتن کلید های میانبر بروی تخته سپری گردید. و در سه جلسه دیگر در هر شش تایم درسی مختلف که از ساعت 8 صبح شروع و تا 2 بعد الظهر ادامه دارد برای شاگردان در طی این هفته آموزش Gmail  و Google+ بشکل عملی بروی پروجکتور تدریس شدند. و بعداز طی معرفی مراحل راجستر  و آموزش Gmail   و Google+   به تعداد 100 تن از شاگردان در این دو پروگرام راجستر و برای شان یوزراکونت درست نمودند.شاگردان طبق تایم مقرره در اوقات منظم روز سر ساعت معینه حاضر و به تعداد 10 تن از شاگردان به علت غیر حاضری مکرر اسامی شان از حاضری حذف گردید و در عوض به تعداد 40 نفر شاگرد ثبت نام گردیدند و تا زمانیکه تایم معینه شان از طرف دفتر تعیین شود تدریس شان آغاز خواهد گردید.همچنان شاگردان تایم (9-10)٬ (10-11) و (12-1) توانستند در قسمت مقاله نویسی نسبت به دیگر تایم ها بهتر بدرخشند و مضامین تعین شده را با رعایت کامل دستوری به رشته تحریر درآوردند و همچنان برای شاگردان درباره چگونگی نوشتن مقاله و قوانین و نکات لازمه عنوان معلومات ارائه گردید.در روز یکشنبه مورخ 22/10/1392 اولین امتحان بعد از ختم پروگرام کنترول پنل و ویندوز بشکل عملی از شاگردان اخذ شد و بعد مرحله دروس انترنت آغاز گردید ابتدا معرفی واژه انترنت و سایت های انترنتی و وب سرور داده شد بعداٌ معرفی Gmail ارائه شد.


البته نتیجه امتحان 70٪ رضایت بخش بوده و برای شاگردانی که سوالات را بشکل درست ارائه ننمودند تذکر در مورد اخراج شان بعد از اخذ دومین امتحان داده شد.انشاالله  و با یاری خداوند در هفته آینده مراحل راجستر در فلم انکس آغاز خواهد شد.


لطفا همرای صفحه شخصی فلم انکس من یکجا شوید: http://www.filmannex.com/Ghouharshad


 About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160