پدر نداشتن خیلی سخته.

Posted on atاز همه اولتر اینکه خداوند به پدر مقام بالای را داده است. و چندین بار تاکید شده که از پدر خود اطاعت کنید اگر میخواهید خداوند از شما راضی باشد .


تمام خانوادها به پدر ضرورت دارن هیچ خانواده ای بدون پدر کامل نیست.همین پدر است که میتواند احتیاجات فامیل خود را بر آورده سازد پدر است که میتواند به اولادهای خود روحیه دهد.


پدر است که اجازه نمیدهد پسرش با هر قسم آدم نشت و بر خواست کند.


همین پدر است که آرزو دارد اولاد های با نام و نشان خوب را تقدیم کشور خود نمایدو............


معمولا هر انسان در زندگی شخصی خود در باره ی پدر نظر های دارد که بعضی اشخاص از حرف های پدرشان خوش شان میاید . بعضی از نصیحت های پدر شان بد شان میاد چون آنها فکر میکنن که پدر شان فکر میکند هنوز اولاد هایشان خورد اند . در حالیکه بیشتری از جوانان وقتی به سن قانونی خود میرسن دوست ندارن کسی به کارهایشان دخالت کند حتی بعضی ها نظر پدر خود را رد میکنن و.........


ومن نیز به پدر خود احترام داشته و وی را دوست دارم و یک مشکل دارم اینکه خیلی گپ های پدرم را قبول نمیکردم . اما وقتی که دیدم در یکی از کلینیک ها که در آن کلآ مریض ها مرد بودن و همراهایشان نیز مرد فقط در بین آنها یک زن بود که پسر زن را عمل کرده بودن و وی پدر نداشت و به حسرت به دیگر مریض هایکه با پدر هایشان بودند میدید و گریه میکرد و به مادر بیچاره جوان و بیوه ای خود میدید...


در اینجاست که باید تمام مسلمانان به پدر و مادر خود احترام قایل باشن


.


چون وقتی پدر و مادر از اولاد های خودراضی باش خداوند  نیز از انها راضی است.


چنانچه حضرت محمد {ص} میفرماید" رضای خدا در رضای پدر است.   


 About the author

160