مجازی پیسی د ډيجیټالی پیسو په توکه د بانکی محدودیتونو لاندی کولو لپاره د پرمختک په لور هیوادونو کی

Posted on at

This post is also available in:

انکس فلم شبکه د ۲۰۱۴ کال فبروری لومړۍ ورځی نه خپل ټولو کاروونکو ته د مجازی پیسو پر اساس باندی پیسی ورکړی. مجازی پیسی د ډیجیټالی پیسی په توکه یوه ساده لاره د لیږدونی لپاره زموږ په نامتمرکزه نړی کی ده. جالبه دی؟ 

د مجازی پیسو کاروول په افغانستان او نورو منځنی آسیا هیوادونو کی یو لوی قدم د خلک پیژندنی لپاره د برخط په توکه د پرته د مرز نړی سره دی. ټول کاروونکی کولی شی د نړی هر ځای کی مجازی پیسی د خپلو پیسو واحد ته یی موبدله کړی.

د انکس فلم نوی اچونی پر اساس باندی٬ کولی شو یوه د وخت لاره د نجونو زده کوونکو لپاره په افغانستان کی خلاصه کړو ترڅو چی یو سوداګریز کار او بار پیل کړی او د پیسو پرته د محدودیته لیږدول وکړی. او هم کولی شو په مستقیمه توکه خپل هغه کاروونکو ته چی بانکی حساب نه لری پیسو ولیږدوو ترڅو چی دوی خپلی پیسی په مجازی توکه وساتی. دوی په ساده توکه کولی شی خپلی پیسی په جیب او یا هم په کامپیوټر کی وساتی. او هم کولی شی هغه خرڅی کړی او د هغو پر ځای باندی پیسی ونیسی او یا هم په خپلو مجازی پیسو باندی کوم خوراکی٬ آغوستونکی او یا هم نورو شیان واخلی. 

د انکس فلم خاص امتیاز په ډیر ساده توکه د مجازی پیسو سره هماهنګ شوی دی. ترڅو چی د پرمختک په لور هیوادونو کاروونکو ته د فلمونو او لیکلو په مقابل کی انعام ورکړو. کاروونکی کولی شی په ساده توکه پسی لاسته راوړی٬ خپله سرمایه ګذاری پیل کړی او هغه د خپلی ګټی لپاره خرڅی کړی. په دغه وخت کی ښځینه کاروونکی د پرمختک په لور هیوادونو کی لکه افغانستان کی چی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او د پی پل (Paypal)  اچونی کارت سره لاسرسنه نه لری کولی شی په آنلاینه توکه اخیستنه وکړی. 

د یو بانکی حساب درلودل د پرمختک په لور هیوادونو کی چی د کلیو او بانکونو ترمنڅ ډیره لری لاره شته ده ډیر سخت دی. د پیسو لاسته راوړل پرته د پیژندنی یوه رسمی پاڼی نه د هویت تایدولو لپاره ممکنه نه دی. ځینی هیوادونه لکه افغانستان غوندی د اعتبار پیژندنی ساختارونه نه لریی. مجازی پیسی کولی شی یو ډیر ښه شی د بانکی شیانو محدودیتونو مخامخ کیدلو لپاره اوسی. او هم د مجازی پیسو نه کار اخیستل ډیر ارزانه دی.

مجازی پیسی په ډیره چټکه توکه د پرمختک په لور دی. ټولی دغه مجازی پیسی د اکست میاشی آخر کی چی د یو ملیارد ډالرو نه ډیر دی٬ د میلیونو ډالرو سره په ورځ کی موبدله کیږی. ځینی خلک په دی باور کی دی چی مجازی پیسی د سره زر نه دیر ارزښت لری.) نشم کولی د سره زر خالصیت ثابته کړم٬ مګر کولی شم د مجازی پسو واقعیت ثابته کړم.) دوی وایی چی کولی شو سره زر د انترنټ له لاری ولیږدوو مګر د مجازی پیسو لیږدول ساده تره دی.

نن څرنکه د انکس فلم شبکی نه مجازی پیسی لاسته راوړو؟ په دغه شبکه کی نوم لیکنه وکړی او یو وړیا حساب په (Bitstamp.net) خلاص کړی.  

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160