شهد یا عسل

Posted on atشهد یا عسل،یک ماده ئی شیرین است که برای بدن خیلی فایده دارد.شهد را زنبور عسل تولید می کند.این زنبور ها خانه ئی شان را در جنگل ویا جائی که گل زیاد باشد می سازند.زنبور عسل سه گروه می باشد،یکی:ملکه که زنبور ماده است ونسبت به دیگران از لحاظ جسم ومقام بزرگتر وکارش گزاشتن تخم می باشد.

دسته ئی دومی:زنبور هائی نر هستند که وظیفه ئی آنها صرف خوردن وخفتن است.دسته ئی سومی زنبور هائی استند که کار می کنند ونام شان کار گر است.

زنبور کارگر در روز های تابستان در جنگلها وباغها می روند وشیره گلها رامی مکند واین شیره از بدن شان به شکل موم ووعسل خارج می گردد که همین عسل غذای زمستانی زنبور ها را تشکیل می دهد.

در فصل بهار زنبور هائی نو از تخم می بر آیند که در بین آنها چند ملکه می باشد.بعضی مردم در باغهای که گل دارد،کندو می سازند وزنبور عسل را نگهداری می کنند.از شهد،موم وعسل به دست می آید که از اشهد خالص برای خوردن واز موم آن برای ساختن شمع وبعضی کریم ها استفاده می شود.

 

نویسنده:احمد یعقوبی

 About the author

ahmad-yaqoobi

my name is ahmad iwase graduate from habibia high school in 2012 now iam studying ecnomic in kabul university

Subscribe 0
160