عشق وحسرت

Posted on at


چی شده؟؟؟نکنه ازم دلخوری؟؟؟نکنه هوای رفتن زده سرت.....


تو که از اولش نبودی حالا هم میخوای بری؟؟؟


حالا هم میخوای بری؟؟؟یادته؟؟؟یادته........!یه شبی از شبهای سرد زمستون واسم چی گفتی؟؟؟


یادته؟واسم گفتی نمیخوامت. . . . .


گفتی منو تو بهم نمـیآیم......!گفتی منو ولم کن ...!


برام گفتی بخاطر دوستم از عشقم گذشتم و بخاطر عشقم ازتو میگذرم.......


یادته!با هزاران بغض تو گلوم برات گفتم میخوام با تو باشم.....


یادته!چقدر بهونه گرفتی واسه اینکه ازت دل بکنم.....؟


اما من با همه احساس عاشقانه ام برات گفتم دوستت دارم وداشتم. . . .


یادته! آهنگ دلمو واست گذاشتم،تا که از حالم با خبر بشی؟؟؟


همون شبی که واست گفتم لالایی شبمو گوش کن....همون آهنگی که بخاطرت لالایی شبم شده........


آهنگی که از جدایی و فاصله میگه...آهنگی که واسه مردم تکراری اما واسه خودم جدیده..........!


میدونی فاصله چیه؟؟؟درست تفسیر زنده گیمه.....!


بعد اون شب هر که بهم میگفت دوستت کیه ؟؟؟میگفتم فاصله.......


اما تو بروت نیاوردی....اما من زهدی که بدل داشتم خواستم بی حسرت نمونم....خواستم بازم با جدا یی وفاصله دوست داشته باشم....


خوب حالا بگو: که بازم میخوای بری؟؟؟میخوای ازم دل بکنی؟؟؟بازم هوای رفتن زده سرت؟؟؟یانه میخوای بمونی؟؟؟(سما صدیقی)About the author

160