انتخابات

Posted on at


در اکثر کشورها انتخابات معمولاً هر 5 سال یکبارصورت میگیرد افرادیکه به سن قانونی یعنی 18 سال رسیده باشند میتوانند در انتخابات اشتراک نمایند , اگر در انتخابات قوانین رعایت شود و مردم بدون اجبار بتوانند رای دهند آینده کشور درخشان خواهد بود چون مردم بصورت مستقیم از حق خود استفاده میکنند

.

در کشور ما افغانستان انتخابات ریاست جمهوری ولسی جرگه و شورای ولایتی با رای مردم صورت میپذیرد اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1381 برگزار شد دور دوم انتخابات در سال 1386 و دور سوم در 1393 برگزار خواهد گردید

...

انتخابات در واقع تعیین سرنوشت و آینده یک کشور می باشد رای و اشتراک هر فرد بدون در نظرداشت زبان ,نژاد ,مذهب و قوم تعیین کننده آینده افغانستان میباشد.

  اکثراً بر این نظرند که رای شان تاثیری روی آینده کشور نخواهد گذاشت در حالیکه حتی یک رای هم میتواند سرنوشت را متحول بسازد هر فرد با رای دادن و رای ندادن خویش در مقابل کشوری که در آن زندگی میکند و حق تابعیت آن را دارد مسؤل است. .

رای دهنده گان باید برای انتخاب درست درباره کاندیدان تحقیق کرده و بدون اگاهی رای ندهند زیرا  رای شان باعث متحول شدن آینده یک ملت خواهد بود. 

انتخابات ریاست جمهوری دور اول افغانستان بسیارساده بود و مردم به اثر وجود ترس و بیم و تبعیز بین زنان و مردان کمتر در آن اشتراک کردند اما دور دوم اشتراک مردم در این پروسه بیشتر گردید خوشبخاته این دور نیز بهتر از دور قبل برگزار خواهد گردید.

 About the author

FaribaKakar

Fariba kakar was born in Herat, Afghanistan. She studied economic faculty of Herat University. Fariba Studied English in STC in Herat also computer in AIL. she is working to Citadel software company as a trainer and writer.

Subscribe 0
160