مرا ببخش که خواسته هات را ادا نکردم....

Posted on at


 


بازم مثل گذشته....


دلم از غصه لبریز....


این روزا خیلی سرده...


این فصل سرد پاییزبازم مثل گذشته...


گلوم از بغض گیره....


اشک تو چشام جای ندارنآروم آروم میره.....


بازم مثل گذشته دلمو گذاشتم به حراج...


یکی اومد گرفت و رفت....


نگفت صاحب دل کجاست....؟؟؟


بازم مثل گذشته دردمو گفتم به پرنده ها....


اونا که هیچی دیگه.....


سرود خوندن و رفتن.....


من موندم و این غلغله ها....


بازم مثل گذشته....


نه این دفعه تغیر کردم....


این دفعه....


بخاطر هر زخم....


اشکم نمیاد....


دردم نمیگیره....


شاید الان قوی شدم...


یادته همش میگفتی....!!!!


یه دختر قوی هستی.....


حالا میبینی چه جور رو زمین خار و ذلیل شدمچی شد که تغیر کردی...؟


مگه بهت وفا نکردم...؟


چشام جون میده برای دیدن...


برای حرفای عاشقونه....


برای اون دوستتدارم هاخب چی شد که تغیر کردی.....؟


مگه بهت اعتنا نکردم......؟


من که تورو سزا نکردم....


به عشقت جفا نکردم.....


فقط یکم ساده بودم.....


خواسته هاتو ادا نکردم!!! 


نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160