کـمپیــوتـر در قــرن مــا

Posted on at


وظایف متحیر کننده یی که کمپیوتر انجام میدهد باعث این شده است که همه ی مردم , این قرن را قرن کمپیوتر بنامند.مدارهای الکترونیکی که در کمپیوتر جابجا شده است هزاران بار سریع تر از رشته های عصبی ما انسانها عمل میکند و هم چنان سوالهای ریاضیکی که های زیادی برای حل آن وجود دارد و ممکن انسانها آن را در طول ساعتها و یا هم روزها به حل آن بپردازند اما ماشین کمپیوتر تمام آن سوالات را در مدت زمان کمتر از یک دقیقه و یا در طول ثانیه ها موفق به حل آن می شود.


در ابتدا کمپیوتر یک ماشین حساب ساده بود که با مرور زمان و تحقیقات و عملیات بیشتر به شکل کمپیوتر تغییر کرد.سیر تحول کمپیوتر از سال 1642 شروع شد کمپیوتر که ماشین حساب عادی بود و عملیات دیگری را بجز عمیات ریاضیکی کاری دیگر را انجام داده نمی توانست.


در قرن 19  میلادی  چارلیز بابیج استاد پوهنتون کامبریج بریتانیا یک ماشینی را طرح کرد که عملیات ابتدائی حساب را اجرا میکرد , اما چارلیز به دلیل نداشتن سرمایه ی کافی نتوانست این ماشین را به شکلی که می خواست پیشرفت دهد و عیار سازد.


چارلیز بابیج را اولین موسس کمپیوتر می نامند.در سال 1964 شخصی به نام موکولی به همکاری ایکرت از پوهنتون پنسلوانیای امریکا موفق به ایجاد و اختراع اولین کمپیوتر کامل گردید که اشکال و سایز های مختلف ایجاد شد تا بلاخره شکل ثابت کمپیوتر های امروزی را به خود گرفت. اولین کمپیوتری که به شکل کامل بوجود آمد  از لحاظ سایز بسیار بزرگ بود که در یک اتاق بسیار بزرگ جای میشد و هم اینکه قابل انتقال نبود.مخترعین سعی کردند تا کمپیوتری بسازند که هم از لحاظ سایز کوچکتر باشد و هم قابل انتقال باشد, که البته موفق به اختراع آن شدند تا حدی که کمپیوترهای امروزی که به نام tablet  و ipad  نامیده میشود در جیب لباس آدم ها جای می گردد.امروزه در تمامی موارد از کمپیوتر استفاده می شود و در خانه ها, صنایع , امور مالی و اداری , ساختمان سازی و نقشه کشی , در طبابت , ساینس , در جنگ ها , راه یابی مسیر طیاره , پرتاب موشک به فضا , تجارت برای تهیه لیست , محاسبات و عملیات ریاضی , عملیات تحقیقاتی , شناخت مجرمین , ترجمه لسانها و خیلی موارد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.


استفاده از کمپیوتر باعث شده است تا که دیتا و معلومات برای مدت زمان بیشتر و بهتر حفظ و ثبت شوند.


زهرا نزهتAbout the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 1672
160