د ښځو پرمختک د ټکنالوجی برخه کی او پایداره اقتصاد

Posted on at


د یوی ټولنۍ پوهی او زده کړی پورته وړلو کچی لپاره ځینی لارو او پروګرامونو ته اړتیا لرو ترڅو چی وکولی شو خپل هیواد د فقز او بیسوادی نه وساتو. هغه هیواد چی وروسته د څو کالو جګړو او خرابیو نه جوړولو او پرمختک ته اړتیا لری. او لکه د نړی نورو هیوادونو غوندی د زده کړی او فرهنګ برخه کی پرمختک وکړی. او مګر څرنکه کولی شو د خپل پوهی نه کار واخلو؟


هغه کسانو چی پرمختک کړی دی تل یی زیار آباسلی دی ترڅو چی د خپل موفقیتونو راز د نورو سره په ګډون کښښدی ترڅو چی نور هم د دغه موفقیت شرین ووینی. د حل او آسانتیاوی لاری د نورو لپاره جوړی کړی٬ ترڅو ښه او آسانه یی زده کړی. یو د دغه ګټه ور او موثره لارو نه د اجتماعی شبکو نه کار اخیستل او په هغو کی د نظرونو ګډون کښښدل دی.ځینی د هرات ولایت ښځینه ښوونځیان د افغان سیټادل او انکس ښځی بنیاد په همکاری باندی د پوښښ لاندی راغلی دی او اوس زده کولی شی د نورو نظریاتو نه کار واخلی او هم د ځینو نورو اجتماعی شبکو او ځینی نورو د کامپیوټر پروګرامونو سره آشنا شی. او هم د دغه لاری نه اقتصادی درآمد ولری.د محجوبه هروی ښوونځی کی لکه ۹ نور ښوونځیان غوندی چی د دغه سازمان پوښښ لاندی دی٬ زده کونکی د انکس فلم شبکی زده کولو باندی بوخت دی او ځکه دغه ټولګی نوی پیل شوی دی زده کونکی د ویندوز پروګرام زده کولو باندی بوخت دی او دغه اونۍ هم زده کونکی د ویندوز ځینی پروګرامونو سره آشنایی پیدا کړله. او هم د ویندوز پروګرام زده کولو څنګ سره زده کونکو د مقاله لیکلو په اړه یی ځینی شیان زده کړل. او د ټولګی لسو آخرو شیبو کی هغوی د ټاګل شوی موضوع په اړه مقالی ولیکلی.هغه مقالی چی هر لحاظ نه ښی وی وټاګل شوی او لیکونکی یی تشویقه شول. او دغه اونۍ هم لکه مخته اونۍ غوندی د زده کونکی نظریی د انکس فلم په اړه ونیول شوی او ټول زده کونکی په خاصه مینه باندی خپل ټولګیانو کی حاضر کیږی او ورځ په ورځ د دوی مینه د لیکلو برخه کی ډیره کیږی. اوس ډیر پراخه یی لیکی او د ښکلو او نویو واژو نه په خپل بلاګ کی کار اخلی.هره پنچشنبه د زده کونکو نه آزموینه اخیستل کیږی او دغه اونۍ هم زده کونکی ډیر ښه وبریښدل او د آزموینی نتایج ډیر ښه وو. 


او د له زیاتو معلوماتو په اړه د دغه ښوونځی په اړه کولی شی زما د انکس فلم شخصی پاڼه په دغه نښه باندی وګوری: http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchoolAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160