د انکس فلم لومړۍ منونکی په ډیجیټالی پیسو باندی٬ مجازی پیسی د یو واقعی بشر دوستانه نظر پر اساس باندی یی خوښوی

Posted on at

This post is also available in:

راشی د یوی دولس کلنۍ افغانی نجلۍ نړی ته وګورو چی د خپل خوښی خلاف باندی واده ته مجبوره کیږی. ممکنه دی چی هغه وکولی شی د انترنټی ټولګیو سره چی د انکس فلم او نورو سازمانو له خوا نه لکه انکس ښځی بنیاد غوندی جوړ شوی دی د انترنټ سره لاسرسنه ولری. هغه کولی شی د اجتماعی رسانو سره غړی شی٬ مقاله ولیکی او د ویډیو ګانو په اړه باندی خپل نظر ولیکی. او خاص امتیاز لاسته راوړی او پیسی وګټی٬ مګر نشی کولی چی بانک ته ولاړه شی او خپل ځان ته بانکی حساب جوړ کړی. او حتا که وکولی شی٬ د آمریکا او افغانستان ترمنځ بانکی محدودیتونه د هغو ډيری پیسی به ونیسی٬ د پی پل (Paypal) اچونی شبکه په افغانستان کی کار نه کوی او بانکونه ډیری پیسی د لیګلو او راوړلو په مقابل کی نیسی. 

انځور انجیلا شاه

زه په نیویورک که ناست یم او کولی شم د انکس فلم اجتماعی شبکی سره چی ۳۰۰ زره کاروونکی د ۲۴۵ هیوادونو نه لری٬ په اړیکه اوسم. د دغو نه تقریبا پنځه زره یی د ښوونځیو نجونی دی چی د خپل کار پر اساس باندی یی د انکس فلم شبکی نه سخاوتمندانه پیسی لاسته راوړی. زه هغوی د بلاګ او ویډیوګانو نه یی پیژنم. احتمالا زه هغوی لکه چی چیز (Chase) سازمان او یا سیتی (Citibank) بانک خپل مشتریان پیژنی ډیر پیژنم. مګر که وغواړم هغوی ته پسی ولیږم٬ باید خپل ځان سنتی بانکی سیسټم ته تسلیم کړم چی د هغوی ډیری پیسی به ونیسی او د هغه پیسو نه چی لایقه یی دی برخورداره نشی. 

د نن حل لاره او ډيره ښه ټاکنه ډيجیټالی پیسی دی چی د مجازی پیسو نه پیل کیږی؟ دغه هغه دلیل دی چی د انکس فلم شبکه د فبروری لومړۍ ورځی نه د ډالر نه مجازی پیسو ته به مخ راوړی. 

خاص امتیاز یو خاص ګراف دی چی کیفیت او اصلیت اندازه کوی او کاروونکی خپلو درونمایو ته یی رسوی. د انکس فلم خاص امتیاز یوه نیږیدی ټاکنه د نړیواله اعتبار ارزیابی لپاره ده چی د کاروونکی قوت او اعتبار او خاص امتیاز یی اندازه کوی. د خاص امتیاز او مجازی پیسو یوځای کولو نه لومړنۍ مالی تعادل راوړونکی جوړیږی  چی نور خلک د جغرافیایی٬ عمر٬ جنسیت٬ ځای او ډیرو نورو عواملو پر اساس باندی چی نیکمرغه توکه د پرمختک په لور هیوادونو کی نشته دی٬ تبعیض لاندی نه راضی. 

ډیجیټالی پیسی د برابروالی او پرمختک سوځیدلو لرګۍ دی. ډیجیټالی او ښاروالی سواد ډیجیټالی پیسو ته اړتیا لری ترڅو چی جوړ شی او پرمختک وکړی. موږ نشو کولی د برابری برابریدلو خوب ووینو په هغه صورت چی د پیسو لیږلو لکښت ۵۰ ډالره کیږی او کاروونکی نشی کولی د هغه پیسو نه چی لایقه یی دی کار واخلی. ډیجیټالی پیسی ټولی دغه مانع ګانی رد کوی او مستقیمه قدرت خپل کاروونکو او ګټونکو ته پرته د کوم لګښته او مانع نه ورکوی.

د انکس فلم شبکه د ډیجیټالی سواد او پرته د مرز ډیجیټالی ښاروالی تمویل لپاره د ډیجیټالی پیسو واحدو نه لکه مجازی پیسو نه کار اخلی. د انکس فلم شبکه مجازی پیسی د احتکاری اهدافو لپاره یی نه استفاده  کوی. انکس فلم لومړنۍ منونکی ډیجیټالی پیسو واحو ته د واقعی بشر دوستی نظر په توکه دی.

که د انکس فلم کورنۍ سره تراوسه یوځای شوی نه یاست٬ د دی نه ډیر وخت مه آباسی او همده اوس زما د شخصی پاڼی نه نوم لیکنه وکړی. بل درآمد به می انکس ښځی بنیاد ته به ورکړم.

لطف ورکړی زما د انکس فلم شخصی پاڼي نه هم کتنه وکړی او د هغو سره غړی شی. او هم انکس ښځي پاڼی سره هم غړی شی ترڅو د هغو نوی بلاګونه٬ مقالی او ویډيو ګانی د لاس نه ورنکړی.

فرانسسکو رولی

 

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160