سواد دیجیتالی بین دو جهان

Posted on at

This post is also available in:

بسیار خوشبخت هستم که در مدرسه ای آموزش میدهم که از نگاه فرهنگی بسیار گوناگون است و برای زمینه های متفاوت اجتماعی و اقتصادی باز است. مدیر مدرسه ما بسیار وقت ها سخن رانهای عمومی را از سرتاسر جهان دعوت میکند تا دانش آموزهای ما به روش های متفاوت اندیشه آشنا گردند و بیامووزند که جهان را از دیدگاهای متفاوت ببینند. ما در زمان نهار خود یک برنامه داریم که به آن "نهار و آموزش" میگوییم. در این برنامه دانش آموزها تشویق میگردند تا به کارگاهای شرکت کنند که توسط افراد از کشورهای متفاوت برگزار میگردد. این یک فرصت عالی را در اختیار کودکان ما قرار میدهد تا از کارهای روزمره خود بدرآیند و به برنامه های متفاوت آموزشی بپیوندند و با افرادی در ارتباط شوند که در غیر آنصورت هرگز آنها را ملاقات نمیکردند. 

هفته گذشته میزبان بس بی بی کاکر دختر بیست و یک ساله افغانستانی بودیم که در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا درس میخواند. داستان زندگی بس بی بی شبیه داستان بیشتر بانوان افغانستان است. بعد از اینکه او در استان ننگرهار بدنیا آمد, خانواده اش بخاطر جنگ های اتحاد جماهر شوروی به پاکستان کوچ کردند. باوجودیکه آنها ایمن بودند, زندگی در پاکستان برای یک دختر آسان نبود. بیشتر مهاجرهای تجربه های سختی را گذشتانده اند و بس بی بی نیز استثنا نبود. او بیشتر وقت ها در مدرسه هم از جانب استادها و هم از جانب همصنفی هایش نادیده گرفته میشد و بطور یکسانی مورد احترام قرار نمیگرفت. به او بحیث شهروند درجه دو برخورد صورت میگرفت, بارهای مورد اذیت قرار گرفت و خود را از بقیه جهان جدا احساس میکرد. زمانیکه شانزده ساله بود, خانواده او تصمیم گرفتند که به افغانستان برگردند و از آنزمان آنها در این کشور زندگی میکنند. سپس رویداد غیرمترقبه ای اتفاق افتاد. 

زمانیکه بس بی بی با یک خانواده آمریکایی زندگی میکرد,فرصت مطالعه در یک دانشگاه در ایالات متحده آمریکا را بدست آورد. از آنجاییکه پدر او یک مرد دانش آموخته بود, او فرصت یافت تا به ایالات متحده آمریکا سفر کند, چیزیکه بسیار نادر است در کشوریکه بر بانوان استبداد روا داشته میشود و در چارچوب خانه محدود میشوند.  به دیدگاه بس بی بی آموزش و پرورش در افغانستان بسیار در سطح پایین است. بزرگترین شکایت او از سامانه آموزشی افغانستان کمبود استاد های حرفه ای است. " در صنف های آموزشی که حضور داشتم, همه استادهای من فقط از روی کتاب میخواندند بدون اینکه چیزی از تجربه های خود بیفزایند."او به ما گفت که " با مطالعه در خانه با خود میاموختم."کمبود استادهای متخصص یک مشکل بزرگ در مدرسه های افغانستان است که نسل تازه دختران و پسران افغانستان هزینه آنرا میپردازند. آنها مایل اند تا کشور خود را بسوی توسعه اقتصادی و سیاسی سوق دهند, اما با میزان پایین سواد در افغانستان و یاری رسانی ناچیز داخلی گام های کوتاه, یک تلاش بزرگ به دید میرسد. خوشبختانه جوانان افغانستان مورد یاری رسانی خارجی در این زمینه قرار دارند.  

فلم انکس یک سازمان مستقل است که تارنمایش را در اختیار فلمسازهای مستقل بحیث یک شبکه برای نمایش اثرهای کاری شان بشکل جهانی میگذارد -  صنف هاث انترنت را در سرتاسر هرات که سومین بزرگترین شهر افغانستان است, ساخته است. به اساس تجهیزاتیکه توسط تارنمای فلم انکس فراهم شده است, چهل هزار دانش آموز به فضای مجازی پیوند خورده اند. به اساس برنامه های آموزشی ایکه تارنمای فلم انکس برای شان فراهم کرده است, این دانش آموزها شروع به کسب درآمد آنلاین کرده اند و به کارآفرینان موفق تبدیل شده اند. تارنمای فلم انکس به کاربرانش پاداش میدهد که بر اساس نوشتن مقاله و گذاشتن شان در این تارنمای, درآمد کسب میکنند. درآمدیکه آنها کسب میکنند, تمام اجتماع را یاری میرساند. تارنمای فلم انکس این را به نمایش میگذارد که سواد دیجیتالی میتواند سبب آموزش و پرورش پایدار شود که به میزان بزرگتری خوشبختی به بار می آورد نسبت به اینکه فقط افراد بشکل انفرادی که به اندازه کافی بخت آموزش گرفتن را داشته باشند, باسواد شوند. این یک دیدگاه عالی است که من احساس افتخار میکنم تا رسانه های اجتماعی خود را توسعه دهم و آرزومندم که سازمانهای جهانی بیشتری در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد. 

از بس بی بی پرسیدم که بد از دانشگاه میخواهد چی کاری انجام دهد,او با دودلی پاسخ داد که " میخواهم به کشورم برگردم. میخواهم که آموزش دهم و در زندگی برادران و خواهران کوچک هموطن خود تغیر ایجاد کنم. کشور من به یاری من نیاز داد, و من میخواهم که برگردم تا معیارهای آموزشی کشور خود را بلند ببرم." در مورد کسانی مانند بس بی بی که میخواهند کشور خود را رهبری کنند, نمتوانم احساس خوشبینی در مورد آینده افغانستان نکنم.

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

اگر میخواهید که مقاله بنویسید و در این تارنما ثبت نیستید, اینجاه را کلیک کنید و سفر خود را شروع کنید. شما به یک خانواده نویسنده ها میپیوندید و از سرتاسر جهان علاقهمندان مقاله های شما را خواهند خواند. نوشتن در فلم انکس بسیار ساده است, فقط اینجاه را کلیک کنیدو کلید ثبت نام را بفشارید و سفر خود را شروع کنید. به مجردیکه شما ثبت   صفحه من در فلم انکس عضو شوید و بسیار به زودی درآمد کسب خواهید کرد. اگر از قبل در فلم انکس مینویسید, به دوستهای خود بگویید که در اینجاه ثبت نام کنند و برای شان پیشنهاد خواندن این مقاله را بدهید: این برای شان واقعن آنچه را که برای نوشتن مقاله و موفقیت در این تارنما ضرورت دارند نشان میدهد .

جیاکومو کرستی(Giacomo Cresti)  

ویراستار ارشد مجله انکس

فلم انکس

اگر کدام مقاله قبلی من را از دست داده اید, میتوانید آنها را در صفحه شخصی من پیدا کنید:http://www.filmannex.com/webtv/giacomo

لطفا مرا دنبال کنید@giacomocresti76 و به صفحه من عضو شوید. 

 

 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160