بهـــــــــار

Posted on at
بهاراز نظر عموم مردم زیباترین شایدم فوق العاده ترین فصل سال است . بهار آغاز و یا زندگی دوباره است برای درختانی که در زمستان مرده اند برای حیواناتیکه به خواب زمستانی رفته اند و زیبایی بهار به درختانیست که تازه زندگی خود را یافته اند شبنم هایی که با باران های بهاری زیبا, روی شگوفه های درخت برق میزنند .


  


 


بهار یعنی فصل نوزاد یعنی پیدایش و شروع زیبایی ها بهار امیدیست برای فعالیت نو !


صدای بهار یعنی صدای پرندگان که از خوشی زیبایی ها فریاد میزنند پرندگان که در زمستان بخاطر زنده بودنشان لانه های گرم جستجو دارند .


در بهار درختان از بی برگی و زمین ها از خشکی و چشمه ساران از خمودگی و آرامی بیرون میایند .


بهار موسم  جوانی ,فصل سرسبزی و هنگام سرور و شادمانی و نشاط زندگی است .


در این فصل هوای ملایم ,نسیم روح پرور ,آفتاب معتدل برف ها را کم کم ذوب میکنند از ذوب آنها چشمه سارها و جویبارها با زمزمه دلنشین جاری میگردد. در بهار خورشید زیباتر از همیشه میدرخشد روز ها یکی از دیگری دلپذیر تر و فرح بخش ترند.


  


 


گویا آسمان که زادگاه روزهای درخشان است همراه روشنایی روز,خرمن گل به زمین میریزد . با صفا بودن این فصل است که همه چیز طعم و مزه بهتری دارد دوستی ها مستحکم تر میشوند قهر ها مبدل به آشتی میشود و محبت ها از غنچه به گل مبدل میشود و.......


  


 


پرندگان که با هم آوازی سر میدهند و دسته دسته در آسمان صاف و آبی پرواز میکنند.


و در جنگل ها حشراتی دیده میشوند که از شکاف ها و درز ها سر برون میکشند زنبور های عسل و پروانه ها بر روی گلها و پرندگان در دشت ها و جنگل ها به پرواز در


می آیند! ! !


زهرا رساAbout the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160