پلان گذاری چیست .

Posted on at


در این مقاله میخواهم در مورد پلان و پلان گذاری صحبت نمایم .


در نخست تعریفی که همه میدانند میخواهم نوشته کنم که.پلان عبارت از طرح قبلی برای کار و یا عملی که در آینده تصمیم برا انجام آن داریم میباشد.  


پلان برای مقاصد و هدف های که از قبل داریم تنظیم میشود پلانگذاری یکی از وظایف مهم و ارزنده مدیران و اشخاصی که در محیط کاری و یا دفتاتر کار میکنند و ارتباط به کارشان دارد میباشد و تحقق اهداف فردی و اداری مستلزم پلانگذاری نیز میباشد. یکی از مسائل مهم و ارزنده پلان گذاری این میباشد که چطور یک مدیر میتواند بودجه خود را موفقانه به مصرف برساند چون میدانیم مصرف نمودن بودجه هم یکی از دستاورد های موفق میباشد.تمامی دانشمندان و نخبگان  به نوبه خود در مورد پلان گذاری تحقیق وپژوهش های زیادی نموده اند که تعریف های مختلف از ایشان حکایت میشود . میخواهم که در اینجا تعداد از آن را تذکر دهم.


پلان گذاری عبارت از تعین اهداف و پیدا نمودن راه حل برای آن میباشد .


پلان گذاری عبارت از تحقیق نمودن به منتظور عملی کردن اهداف اداره میباشد.


پلانگذاری عبارت از تصور وجستجو نمودن وضع موثر و پیدا نموده را حل های برای انجام فعالیت ها میباشد .


پلان گذاری عبارت از ترتیب فعالیت ها در یک موضوع میباشد . 


مقصد ما از پلان گذری چیست:


رسیدن به اهداف از قبل پیش بینی شده از طریق ترتیب نمودن فعالیتها.


چطور بتوانیم از بودیجی که برای تکمیل شدن پلان خویش تخصیص داده یم منفعت بیشتر ببریم .


متوجه شدن به خوبی ها و خرابی های پلان.


مساعد ساختن فرصت برای کنترول از پلان.


قابل ذکر است که پلان گذاری یکی از وظایف مهم یک مدیر برای رسیدن به اهدافش میباشد و نسبت بر تمامی وظایفش اولویت بیشتر دارد.


زیاتر کوشش میشود در پلان گذاری شخص اول که که عبارت از مدیر میباشد هدف های مهم و ضروری را تعین نماید و زمینه را برای اشخاص دیگر فراهم بسازد تا در چهارچوب هدف های مهم برنامه های که دارند عملی نمایند .


پلان گذاری از برنامه های شروع میشود که در سطح عملیاتی تنظیم میشود بدون آنکه به کمی های اداره توجه شود و تمامی این برنامه ها از طریق پایین به بالا یعنی سلسه مراتب ارائه میگردد.


  • برنامه هایکه که با استفاده از طریق پلان گذاری تنظیم میشود امکان این میرود که نواقص خود راهم در بر داشته باشد هنگامیگه فعالیت های ما مطابق به پلان گذاری و مقاصد و عملیات های ما ناهماهنگ باشد احتمال این میرود تمامی این کاستی ها افزایش یابد.

 • بهترین راه که برای پلان گذاری داریم تطبیق پلان از سطح بالا میباشد و همه تحت اداره نفر اول میباشد و تمامی کارمندان نسبت به این کار خوشبین میباشند و از بی نظمی در سطح اداره به آسانی میتوان جلوگیری کرد.


میخواهم به پلان گذاری اضطراری و پلانگذاری اقتضایی اشاره نمایم.


پلان گذری اضطراری.


در جریان تطبیق پلان ناگهان به مشکلی رو به رو میشویم و نیاز به یک پلان گذاری اضطرای برای به پایان رساندن پلان میباشد ممکن در جریان پلان کار ها و حوادث جدید رخ دهد باید در مقطع زمان برای حل آنها پلان در نظر گرفته شود.


پلانگذاری اقتضایی.


پیش از انجام عمل باید خود را مطمئن به انسجام تمام فعالیت های ما بنمایم ولی هر آنقدر محیط کاری ما نامطمئن تر باشد به همان اندازه کاستکی در روند پیدا میشود اگر پیش از عمل متوجه این نواقص ها نشویم به طور زمان مستمر تر میگردد و پلان مان را روبه کندی میمناید و در نتیجه امکان به تعلیق در اوردن پلان میباشد بناً از همه بهتر آن است که پلانگذاری به صورت دقیق باید پیش بینی گردد که اگر فعالیت های مان مطابق به پلان انجام نگردید چی باید کرد و چی تغیرات در برنامه های اینجاد نمایم و یا کدام مدیریت دیگر تشکیل دهیم. • اهداف مهم پلانگذاری.

 • کشف و شناسایی نمودن فرصت ها و محدودیتها در پلان

 • تعین نمودن اهداف کوتاه برای تطبیق پلان.

 • پیدا نمودن معلومات مکمل در مورد تطبیق پلان .

 • تنظیم و تحلیل فعالیت ها و اطلاعات.

 • ارائه نمودن پلان های اخر در مورد حالت های اضطرای .

 • انتخاب نمودن کارمندان مناسب برای تطبیق پلان.

 • تنظیم برنامه های فرعی و حمایتی از پلان.

 • تنظیم جدول ها و زمانبنی به طور واضع.


حکایت کوتاه در مورد پلانگذاری.


 


 


 


تمامی صبح ها که آهوها از خواب بیدار میشود این پلان را دارد تا از شیر ها سریعتر بدوند.


و هر روزی که شیر ها از خواب بیدار میشوند میخواهد که از کند ترین آهو ها استفاده نمایند.


و این مهم نیست که آهو باشیم یا شیر مهم این است که بدانیم هر روز چی  رقم پلان گذاری برای فعالیت های خود نمایم .


 ترتیب کننده " احمد سیر صمیمی"


 About the author

AhmadSiyarSamimi

This is Ahmad Siyar Samimi Interest to Studying books and Writing of Topics

Subscribe 0
160