پدر

Posted on at


پدر.......!


خداوند متعال را سپاس میگویم که این بار مقاله یی را در رابطه به پدر مینویسم با اینکه هر چند از پدر توصیف کنیم باز هم کم است....


پدر سایه سپهری است که شب و روز بالای سر فرزندان وخانواده  خود است،و از هیچ زحمتی دریغ نمی باشد...


پدر درختی است که ریشه هایش عمیق و شاخه هایش پر ثمر است....


پدر یکی از نعمتهای بزرگ خداوند است که برای بشر ارمغان گردیده است.......!!!


پدر به سلامتی فرزندان خود قدم به قدم مشقت های زندگی مبارزه میکند،و اگر مجبور باشد بخاطر خانواده خود از آرامش خود میگذرد......پس باید دانست که پدر پر عظمت ترین هدیه خداوند است؛از اولین نفس طفلی تا آخرین لحظه زندگی پس خودم در این جا میگویم:


پدرم ای پدر شیرینم"سوی تو شام و سحر میبینم


هر حرف تو بمن پند شد"تا لب باز بدلم خفته شد....


بله واقعیت است"که پدر اولین معلم و الگوی فرزند است...زیرا وقتی یک کودک در اوایل کودکی به سخن زبان باز میکند تنها تحرکی که در زبانش ایجاد میشود نام پدر را زکر میکند و میگوید:"بابا"........!


پس به افتخار تمام بابا هایکه برای ارتقای فرزندانشان از جان و مال میگذرد،تا زندگی با مروتی را تقدیم فرزندانشان کند........


 
 


 


 


دست بوس تمامی پدران گرامی ام.........!


 


(سما صدیقی)


 About the author

160