فلم انکس

Posted on at


 

 


افغانستان  کشوری است که سالهاست میان جنگ فتاده وفرزندان آن باشنیدن صدای توپ وتفنگ تولد شدن .بجای اینکه آینده شان مملو از خوشحالی باشد دشمنان شان هر لحظه کوشیدن تاصدای تفنگ را همچون آتش فروزان بر پا داشتته باشن به همین علت است که تعداد زیادی ازجوانان ونوجوانان ما به فقروتنگدستی ، دربدری ، هزاران مشکلات دیگرروبروگردیدند مراکزاموزشی ازبین رفت تعدادشان از آموختن عقب ماندن وبه اثر بی سوادی کارهای غیرقانونی را انجام دادن و جان های خود را به خطر انداختن .

 

اما ...... خوشبختانه دفتر افغان سیتادل ( فلم انکس ) گام بزرگی را درعرصه علم ودانش برداشت و توانست از سال (2010 ) با تا شروع به فعالیت هایش تعداد زیاد دختران را عضو مهم جامعه معرفی کند تا اینکه بتوانند استعدادهای نهان شان را بروز بدهند . در اجتماع همگام و دوشا دوش برادران شان گام بردارند و آینده ساز کشور جنگ زده شان باشند ...

 

وهم اکنون این فعالیت ها در ولایت هرات به چندین مکتب دخترانه آغاز به فعالیت کرد ویکی از جمله مکتب ها مکتب گوهر شاد بیگم است که در این محل آموزشی به تعداد زیاد دختران روشن فکر هرات جمع گردیدند و به آموزش انترنت ، و پروگرام های مختلف کامپیوتر هستند .و تعداد دیگر شان در عرصه بلاگ نویسی به سایت فلم انکس فعالیت های شان را آغاز کردند . سایت فلم انکس مشهورترین سایت است که طرفدارانش در نقاط مهم جهان قرار دارند ویک منبع درآمد یار برای دخترانی است که نمی توانند بیرون از خانه کار نمایند .

این دفتر تمام امکانات درسی را از قبیل انترنت سریع ، اتاق درسی ، پایه های کامپیوتر ، فراهم ساخته است . علاوه بر این اساتید مجرب ، ورزیده و با تجربه ای را به کار گماشته است . ازجمله استاد فرهاد جان " حکیمی " استاد با لیاقت ، شایسته ، ذکی که با اخلاق و رفتار نیک شان پروگرام درسی رابه نحوه حسن پیش می برند .

یکی دیگر از استادان ، استاد خاطره جان " فاخر "  یکی از جمله اساتید لایق لیسه گوهرشاد بیگم هستند و با همکاری نمودن با صنوف این مرکز آموزشی شاگردان را در شش تایم درسی مختلف به بهترین شکل تدریس می نمایند. تا روزی این دختران بتوانند به پای خویش بایستند و مصدر خدمت گردند .

 

فلم انکس نامت روشن در جهان

فلم انکس زنده باد در افغانستان

 

 

.

 About the author

160