معادن و چالش های فرار روی آنها در افغانستان

Posted on at


برای رشد بخش معدن, قانون معادن افغانستان در سال 1384 مورد تصویب قرار گرفت که زمینه را برای رشد این بخش و جلب سرمایه گذاری های خارجی در معادن سرشار افغانستان فراهم کرده است. به تازگی برنامه راهبردی وزارت معادن و صنایع افغانستان نیز آماده گردیده است تا روند استخراج معادن را بیش از پیش معیاری, شفاف و ساختارمند بسیازد. اگر افغانستان قادر به استخراج معادنش گردد, برعلاوه درآمد هنگفت که برای اجرای برنامه های اقتصادی و بازسازی در کشور نصیب حکومت میگردد, زمینه های اشتغال زیادی نیز برای نیروی کار ارزان و جوانهای کشور مساعد خواهد شد, که این به خودی خود نوید آینده ای شکوفا و پربار را میدهد.استخراج معادن یک روند دراز مدت است که سالها به درازا خواهد انجامید. سالها باید بشکل پیگیر روی استخراج معادن کار و سرمایه گذاری کرد تا به مرحله استخراج رسید. معادن در کوتاه مدت نمیتوانند که زندگی مردم افغانستان را متحول کنند یا به عبارت دیگر معادن سرشار کشور در کوتاه مدت نمیتوانند سبب توسعه افغانستان و ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمش گردند. برای استخراج معادن زمینه های لازم اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, امنیتی وغیره ضرورت است. در نبود شان استخراج غیرممکن میگردد و یا اینکه بصورت نادرست, ناکارامد و غیر اقتصادی صورت میپزیرد که تاثیرگذاری شان بر زندگی مردم و سطح اقتصادی و درآمدی شان بسیار اندک خواهد بود.در حال حاضر با جریان عملیات نظامی, جنگ, کشتار, آدم ربایی, بمب گذاری کنار خیابانی, حمله های انتحاری فضا برای استخراج معادن آماده و اقتصادی جلوه نمی نماید. همه اینها تاثیر های منفی زیادی را روی جذب سرمایه گذاری در بخش معادن میگذارند. تنها این امنیت نیست که استخراج معادن افغانستان را به تاخیر انداخته است و در بخش های غیرممکن گردانیده است, بلکه حکومت داری ناسالم نیز یکی از اثرگذاران منفی در این مورد است که سرمایه گذاری را بسیار هزینه بر و غیر اقتصادی میگرداند. بنا بر این در شرایط که امنیت سرمایه سرمایه گذاران از جانب نیرویهای مخالف تحت نام طالبان و القائده مستقیم تهدید میشود و از جانب دیگر حکومت داری ناسالم سبب افزایش هزینه ها و کندی روند کار میگردد, هیچ سرمایه گذاری حاضر به پذیرش خطر بزرگ سرمایه گذاری در افغانستان نیست.عدم شفافیت, مشکل حکومت افغانستان در همه بخش هایش است. عدم شفافیت سبب گردیده است تا ملیون ها دالر کمک خارجی ها و بودجه دولت به هدر رود, بدون کوچک ترین سودی برای مردم. از آنجاییکه بخش معادن یک بخش بسیار با ارزش است, زمینه های اختلاس و رشوه های بزرگ در آن وجود دارد که خبر اختلاس سی ملیون دالر توسط وزیر سابق معادن و صنایع افغانستان گواهی بر این ادعا است.  در زمینه تاراج معادن افغانستان, روزنامه هشت صبح به نشر مقاله جالب به نویسندگی آقای اکبر رستمی پرداخته است که میتوانید آنرا با این نشانی بخوانید:http://8am.af/1392/01/11/8-am-report-afghanistan-mines/برای خواندن مقاله های تازه من مهرورزیده و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید. همچنین میتوانید مقاله های گذشته من را با این نشانی بخوانید: http://www.filmannex.com/blog-posts/ahmadshafiArian


در مورد معادن افغانستان دو مقاله بیشتر مرا میتوانید با این نشانی ها بخوانید: http://www.filmannex.com/blogs/afghanistans-mines-untouched-treasury-part-two/81415


http://www.filmannex.com/blogs/afghanistans-mines-untouched-treasury-part-one/80926


 About the author

160