مناجاتی که میگویم

Posted on atالهی !

الهی جز تو مارا دادرس نیست              بغیر از تو کسی فریادرس نیست

ز هر سوی روی حاجت برتو دارم        که غیر ازتو کسی را دادرس نیست

الهی از فلاکت دور دارم                    همیشه باسعادت کن تویارم

نصیبم نیکبختی کن همیشه                    مکن با نگبت وذلت دچارم

الهی کن نصیبم نیکبختی                     نگهدارم ز،ناداری و سختی

الهی ده مرا توفیق هستی            مکن عارض برایم تنگدستی

الهی ده به طاعاتت توانم              مکن از طاعت خود ناتوانم

الهی زار وبیمارو فگارم                   زلطفت این مصیبت ها بر آرم

الهی دار دایم شادمانم               درین ظلمت سرا غمگین نمانم

خداوندا مگردان خوار وزارم           که از فضلت بسی امید وارم
خداوندامنم بی یارو غمخوار             تو باش از بهر من دایم مددگار

خداوندا چو منگم کرده راهم

چومن !

بسوی خویش ده از لطف راهم

 

 

پرستو "رحمانی"About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160