پاییز فصل برگ ریزان

Posted on at


روزها سریع و سریع تر هر روز درحال گذرند,ما هم هم چون مسافرانی در این دیار روزهایمان را بیهوده میگذرانیم و آنقدر سریع زمان میگذرد که متوجه گذر زمان نیستیم,پاییز زمانی که دلمان از هوای تیره و تاریک زمستان بی حد میگیرد ,زمانی که آسمان هر لحظه در حال غرش است و قطرات کوچک باران از ابرهای تاریک و خشن به زمین فرود میآند و به زمین طراوتی دوباره میبخشند


پاییز یکی از ماههای زیبای سال است که در هر گوشه برگ های زرد را نظاره گر میشویم که در زیر پای عابران پیاده خورد میشوند و صدای خش و خششان طنین نواز سمع مردم میگردد,زمانی که پرنده ها کوله بارشان را بسته و به سوی دیاری گرم حرکت میکنند,اگر در روی زمین را نظاره گر شویم مورچه های زیبای کوچک و سیاه را میبینیم که آذوقه ای دو برابر وزن خودشان را حمل میکنند تا در زمستان سرد از آن غذاها استفاده مینمایند


از همه زیباتر آسمانی است که گاه آبی نیلگون است و گاه تاریک,و گاه صدای هو هوی طوفانی را میشنویم که با شدت قطرات باران را به شیشه ی پنجره ی اطاقمان میزند ,دیدن این زیبایی ها انسان را به وجد میآورد و باید شکرگزار نعمات پروردگاری باشیم که جهان هستی را با دقت و ظرافت خاصی آفریده است و همه ی اینها بزرگی و عظمت قدرت پروزدگار را به ما نمایان میکند


این پاییز است همانند دیگر فصل های سال,فصلی که دیگر درختان برگ و میوه ای ندارند,هرروز هوا سرد و سردتر میشود آنقدر سرد که به دنبالش زمستان سرد میآیدAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160