پیشرفت تکنولوژی:--

Posted on at


    ما در قرن بیست و یکم زنده گی میکنیم. قرنی که در آن انسان پای بر کره  ما نهاده و در تسخیر کره مریخ است در قرن بیست و یکم  انسان به رفته های مهم علمی زیادی نا یل آمده است


.


و حتی میتوان  گفت در صد سال آخر دانسته ها بشر پیش از تمام یافته ها او در زمان ها قبل از آن بوده است در قرن هستیم که با یک فشار بر شستی تلویزیون دریچه در جهان  باز میکنیم و شاید وقایع میشویم که در ماهواری اقیانوس ها رویه میدهد به یک اشاره به پیچ رادیو هر لحظه از اخبار  دور ترین نقاط جهان با خبر میشویم .


با وسایل که در اختیار داریم هر وقت اراده کنیم ما از شهر به شهری دور یا نزدیک با هوا پیما مسافرت میکنیم و یا با کشتی اقیانوس ها کلان نا  پیدا را در کوتاه ترین مدت پیدا میکنیم . در همچو زمانه ای که ما از  این همه دست آورد ها علوم بهره می بریم همه از تاثیر پیشرفت تکنولوژی است ..مثلا اگر ما به سوالات که امروز برای ما مطرح میشود جواب بدهیم میفهمیم که چقدر تکنولوژی پیشرفت کرده است سوالاتی چون هوا پیما چگونه پرواز میکنند ؟؟چرا تبخیر سطحی ایجاد سرما میکند ؟؟ چرا حباب صابون رنگه دیده میشود ؟؟و...............


و موضوعاتی  بی شماری از این دست آورد ها همواره ذهن ما جوانان را بر خود معطوف میدارد مثلا به یک سوال جواب میدهیم که هوا پیما چگونه پرواز میکنند؟؟؟؟؟؟؟؟


جواب: هوا پیما ها خیلی سنگین هستند .اما میتوانند از زمین بر خاسته و پرواز کنند. دلیلش این است که موتور آنها بیش از حد قوی است و میتوانند  بر نیروی جاذبه ی زمین فایق  آید


.


مهم ایست که از ماشین آلات قوی در داخل و بیرون هواپیما انسان ها کار کردند تا به نتیجه خوبی رسیدند و این ها همه از تاثیر پیشرفت تکنولوژی است آنقدر تکنولوژی امروزه پیشرفت کرده است که ما در خانه های خود میتوانیم در دورترین نقطه جهان به چت تصویری همدیگر ببینیم ...


و حتی  تکنولوژی در حال رشد است و پیشرفت های زیادی خواهد کرد چون انسان ها همواره کوشش میکنند تا همه چیز را به نفع خود تغییر بدهند.


  تا راحت باشند.........از سال های قبل ما شاهده پیشرفت های زیادی شده ایم .


سال به سال تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد .About the author

Sonita

I am Sonita Hashemi.my father name is M faisal.I live in heart city.I am a student in gohar shad bigom high school.

Subscribe 0
160