پیشرفت فن آوری و آموزش پایدار برای دانش آموزان افغان

Posted on at


امروزه‌ نیاز به كامپيوتر، به‌ عنوان‌ يكي‌ از لوازم‌ برقي‌ یا الكترونيكي‌ خانگي‌، در زندگي‌ و در نزد كساني‌ كه‌ به‌ نحوي‌ در گير اين‌ گرداب‌ گسترده‌ گيتي اند‚ كاملاً احساس‌ مي‌ شود و اینچنین جایی برای خود در زندگی مردم باز کرده که از اين‌ وسیله ئ الكترونيكي‌ نه تنها  براي‌ رفاه‌ و آسايش‌ بيشتر در زندگي‌  بلکه با استفاده از اینترنت زمینه برقرار سازی ارتباط از راه دور را نیز بدست می آورند. 


 


در این میان رسانه های اجتماعی به موقعیت و اهمیت قاطع و غير قابل انکار مبدل گشته است‚ که به‌ عنوان‌ ابزاري‌ سريع‌ و قوي‌ براي‌ برقرار سازی ارتباطات‚ اشتراک گذاری نظریات‚ داشته ها‚ توانمندی ها‚ مناقشه‚ بحث وگفتگوي‌ صوتي‌ و تصويري‌‚ تفريح‌ وسهم گیری در گروپهای متفاوت و ....را مساعد میسازد.


اما در کشور عزیز ما افغانستان جایی که مردم از تمامی این پیشرفت و دنیای ارتباطات محروم مانده ودر گوشه ئ دور افتاده و تنها مانده است‚ شرکت افغان سیتادلفلم انکس و همچنان بانوان انکس گامی برای دستیابی به تمامی این مزیت ها را فراهم ساخته است. مهم تر از این همه اینکه در کشوری که زنها به راحتی از خانه های خود بیرون شده نمی توانند خواسته تا انها به این جهان مرتبط پیوند دهد وهمچنان  گامی ارزنده و مفید در مستقل سازی انان برداشته است.


 


در سلسله برنامه های آموزشی افغان سیتادل در مکتب حوض کرباس که به منظور یکجا سازی دختران به این برنامه دائر شده است‚ در این هفته مسائلی مهمی برای تنظیمات اساسی  ویندوز از طریق کنترول پنل تدریس شد. و از دانش آموزان امتحان هم گرفته شد٫ و آن عده اشخاصی که در امتحان شرکت کردند نتیجه خوبی از خود ارائه نمودند که این خود نشانگر تلاش و علاقه مندی آنها  برای نزدیک شدن هر چه بیشترانها به هدف و مقصد ایشان است.


 


در این هفته مقالات نوشته شده توسط دانش اموزان را نیز چک و بررسی نموده اشتباهات و مشکلات آنان در مقالات ایشان اعم از اشتباهات املائی ‚ گرامری و انشائی مشخص و صحیح آنها نیز برایشان پیشنهاد شد تا اشتباهات خود را در مقالات بعدی اصلاح نمایند‚ و با گذشت هر روز  تغییرات مثبت در نوشته های دانش آموزان نمایان شد. دانش آموزانی همچون شگوفه و سهیلا بنت فضل الحق توانستند مقالات بهتری نسبت به مقالات گذشته خود بنویسند. لطفا همرای صفحه شخصی فلم انکس من با پسوند زیر یکجا شوید: http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160