فن آوری روز و پیشرفت آن د زندگی انسانها

Posted on at


جهان تکنالوژی در سرتاسر دنیا آنقدر پیشرفت کرده اگر دقیق به آن فکر کنیم عقل انسان متعجب میشود، تا چند سال آینده تمام کار توسط رباط ها پیش خواهد رفت. مردم جهان به فکر این هستند که فضا زندگی در کره مهتاب را معیا سازند به فکر این هستند که شبیه هر شخص یک رباط هوشمند بسازند که درک داشته باشد با خوشی انسانها چهره شاد و با غمگین شدن آنها چهره غمناک را به خود بگیرد این همه پیشرفت جهان و تکنالوژی را نشان میدهد.اما اگر به پیشرفت تکنالوژ یکی افغانستان نظر بیاندازیم مبینیم٬ که هیچ خبری از پیشرفت نیست اگر افغانستان را با کشور های دیگر مقایسه کنیم متوجه میشویم که ما چقدر عقب مانده ایم. پیشرفت تکنالوژی جهان نتیجه زحمات هزاران نهاد، ارگانها و شرکت ها میباشند که در راستا فن آوری خدمت میکنند و از استعدادها و خلاقیت های مردم خود استقبال به عمل میاورند٬ اما جای تاسف است که مردم ما درین بخش علاقه نشان نداده و موجودیت چنین نهاد ها به ندرت پیدا میشود. ولی بعضی نهاد ها های خارجی و داخلی مثل شرکت افغان سیتادل و فلم انکس هستند که درین راستا مردم افغانستان بخصوص طبقه اناث را کمک میکنند٫ و روی ظرفیت سازی آنها کار میکنند تا بتوانند ظرفیت خود را بالا برده و تشویق شوند. و همچنان زمینه یادگیری کامپیوتر و آموزش رسانه های اجتماعی را برای آنها معیا ساخته تا مردم ما را تشویق کرده و روی استعداد های آنهای کار کنند.فلم انکس یک سایت اجتماعی است و هدفش این است که بالای ظرفیت های تمام مردم جهان کار کند و استعداد های شان را رشد دهند. فلم انکس تقریبا تمام کشور های جهان را تحت پوشش خود آورده که از جمله آن کشور ها یکی افغانستان میباشد، کشور ما سخت به چنین برنامه ها نیاز دارند و به کسانی نیاز دارند که از استعداد های آنها تقدیر به عمل  آورند و زمینه برای آنها فراهم سازد تا بتوانند خلاقیت های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند٫ و نیز  از استعداد های دیگران مستفید شوند. فلم انکس در شهر هرات 10 مکتب را تحت پوشش خود گرفته و روی ظرفیت های طبقه اناث کار میکند از جمله مکاتب تحت پوشش فلم انکس یکی مکتب هاتفی میباشد که فعلا تقریبا به تعداد 90 شاگرد از طبقه اناث مصروف آموزش کمپیوتر، انترنت و رسانه های اجتماعی هستند. و ما در پی آن هستیم تا روی ظرفیت سازی آنها کار کنیم.و همچنان بعضی موضوعاتو مهم از ویندوز برای دانش آموزان تدریس شد. و موضوعاتیکه در باره آنها مقاله نوشتند عبارت از (مشکلات زنان در هرات، مشکلات تحصیلی دختران در اطراف هرات، تاثیرات بوجود آمدن کامپیوتر در زندگی بشر، تاثیرات سپورت در زندگی انسانها، اسلام، نقش والدین در خانواده،انتخابات، ترحم بر حیوانات، هدف ، رمز موفقیت ،  و چند موضوع دیگر که طبق دلخواه خود نوشتن) که درین باره ها شاگردان مقالات خوبی نوشتند و روز نه روز بهتر شده میروند. وقتی شاگردانم را با روز اولیکه به صنف آمدن مقایسه میکنم تغییرات بزرگی را در آنها میبینم که باعث خوشی  میشود و تلاش ما درین باره زیادتر میشود که باید نهایت کوشش خود را بکنیم تا شاکردان فعالتری را تربیه کنیم.اگر دقیق فکر کنیم میبینیم که فلم انکس بزرگترین خدمت را برای طبقه اناث افغانستان په طور خاص برای هرات انجام میدهد که در پهلو آموزش بتوانند کسب درآمد داشته باشند و سعی میکند که استعداد های نهفته شده را در آنها رشد دهد و در معرض نمایش بگذارند تا دیگران از آنها مستفید شوند. برای خواندن مقاله های قبلی ما میتواندی به پیوند زیر مراجعه کنید: http://www.filmannex.com/Hatifi-HeratAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160