باخبرباشید پشت کانکوریا کانکور نزدیک است!!!

Posted on at


موضوع داغی که طی این چند روز ذهن همه پشت کانکوریا را به خو مصروف نگهداشته است وتوجه آنهارابه خود جلب کرده این است که (کانکور) نزدیک است.

در واقع پشت کانکور بودن خود یک واهمه است که تمام کسانیکه  مشغول تحصلات عالی هستیم ومحصلیم این واهمه را پشت سر گذاشتیم . همه این تجربه را پشت سر گذاشتیم.

واقعا این که منتطر چیزی باشی که سرنوشت تو را تعین میکند و آینده تو را رقم میزند خیلی مشکل است،خیلی سخته که منتظرش باشی. نمیدانم برای شما هم سخت تیر شده است یا نه اما برای من یکی خیلی سخت گذشت سالی که کانکور پیش رو داشتم  اگر چه چانس اول خود را به کانکور تجربه میکردم اما خیلی سخت بود.

.اما این را فراموش نکنید که آن همه سختی بهر شیرین دارد

.

من آن ثمر شیرین را تجربه کردم به فاکولته دلخواهم کامیاب شدم خیلی برایم خوش آیند بود.

نمیدانم این سه سال به چه سرعتی گذشت خیلی زود گذشت باهمه سختی های که دارد بخصوص امتحان ها که خیلی طولانی است وخسته میشوم اما خیلی خوش میگذره اینکه بادوستانم هستم با آنها درس میخوانم قصه میکنیم و از همه  بهتر اینکه روز آخر امتحان ها حسابی خوش میگذرونیم.

از موضوع دور نشویم اینکه کانکور نزدیک  است  کسانیکه که کانکور دارند باید بدانند که باید برایشان هدف بالای را تعین کنند نه اینکه به این فکر باشندکه به هر فاکولته که کامیاب شدم میخوانم ،این هدف جالبی نیست اگر آماده گی هم ندارید از همین حالا هدف خویش را تعین کنید.

بخاطر آن مبارزه کنید.همیشه بخاطر رسیدن به هدفی که دارید کوشش کنید بزرگ ترین موانع را از سر راه بر دارید نگذارید دیگران عاملی باشند که شما را تحت تاثیر قرار داده و شما را از هدف تان دور کنند.

از تجربه که من دارم یک هفته مانده به کانکور درس خواندن را بس کنید حسابی استراحت کنید به چیز های خوب فکر کنید دعا کنید به خداوند توکل کرده واهمۀ امتحان را از دل خویش بیرون کرده فقط به این فکر کنید که به پوهنحی دلخواه خویش کامیاب میشوید.همش به موفقیت های خویش فکر کنید.

از ته دل از اعماق قلب خویش به خداوند توکل کنید همه چیز را به خداوند بسپارید خواهید دید که انشاالله صدفیصد به پوهنحی دلخواه خویش کامیاب میشوید.

و راستی اینکه من را هم از دعا فراموش نکنیدAbout the author

160