درگذشته آقای قسیم اخگر ضایع بزرگ است در تاریخ کشور

Posted on at


آقای قسیم اخگر درسال 1330خورشیدی  در شهرکابل چشم به جهان گشود. وی در یک خانواده مذهبی بزرگ شد مکتب ابتدایی را در مسعود سعد و در لیسه نجات که فعلأ بنام لیسه امانی است تا صنف ده خواند چون وی به مسایل سیاسی پیچید و در زمان که متعلم بود زندانی شد .


 


در گذشته ها آزادی بیا جرم پنداشته میشد اخگر کسی بود حقایق را بیان میکرد ، و از فعالیت های معدنی در دوره مکتب دریغ نمی کرد بالاخره این گفتار ها در مظهر عام وی را در زندان کشانید، وبه همین دلیل از مکتب خراجش کردند. این مرد قلمدار در حکومت های مختلف فراری از کشور شد بخاطر گفتار حقیقت که بیان میکرد یا در مقالات خود یا در مطبوعات. وی درسهای خود را در مدارس چندول و مرادخانی فراگرفت و بعداز تکمیل تحصیلات اش وی مسئول یکی از روز نامه ها بود. ( روزنامه هشت صبح )


 


این مرد که در فقر چشم به جهان گوشد و با فقر چشم از جهان بست . این خود نشانه است برای بطرفی وی بود. اخگر نخواست از قلمش سوی استفاده کند و نوکش را از حقیقت برگرداند او فقر را قبول کرد اما غلامی را نه نمیشود با صلاح مبارزه کرد این مثال خوب برای قلمداران امروز است . باید تمام قلمداران این مرد که شایسته تمام خوبی هاست اولگوخود قرار داده راه بیان حقیقت را به پیش بیگیرند .


 


من او را سه سال پیش وقت در یک شبکه تلویزیونی کار میکردم برای مصاحبه باین مرد بزرگ اشنا شدم از سخنانش بوی حقایق میامد وقت سخن میزد احساس میکردی که وی درد ملت را که نکته به نکته است بیان میکند و پیوسته با حقایق  سیاسی امروزی . من باردوم که دیدمش به بستر بیماری بسر میبورد و اطلاع دریافتم که وی در هندوستان بخاطر تداوی رفته. بتاریخ 8 دلو 1392 خورشیدی چشم از این دنیا بست .


 


امروز بجز چند اثار از وی چیزی دیده نمیشود این اثار در ابعادی مختلف نوشته شده است


1 مقدمه يي بر تحولات سياسي دوسدۀاخير افغانستان.


2  تنديس خشم ؛ زندگينامه خالق هزاره،


3  ستاره هاي بي دنباله؛ تا ريخچه جنبش روشنفکري افغانستان،


4  روش تحليل سياسي


5 موقعيت زن درنگرش توحيدي


6 رساله در مورد متدولوژي شناخت قر آن.


7 مباني اديان و حقوق بشر


8 مقالات متعدد در نشريه هاي گوناگون. درسال 1386 مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان  به مناسب هشتادو هشتمین سالگرد استقلال کشور برای هفت تن از شاعران و نویسنده‌گان کشور جایزۀ آزادی داد که قسیم اخگر یکی از این نویسنده‌گان بود.


روح ش شاد باد


نویسنده محمد رفیع کبیری About the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160