نگارش و طرز نامه نویسی

Posted on at


  


 


هیچ شخص با سوادی نیست که در زندگی خود  به نامه نوشتن نیاز نداشته باشد.


در حقیقت نامه وسیله ای است با کمک ‍آن میتوانیم با هرکسی که بخواهیم  بدون روبرو شدن یا از فاصله دور گفتگو کنیم.


نامه یک ضرورت اجتماعی است .با اینکه امروزه با حضور تلفن ودیگر وسایل هنوز نامه ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده است.


  


مخصوصا در کارهای اداری و رسمی وهمچنین در ارتباطات خانوادگی و دوستانه نامه بهترین وسیله است.چون هزینه اندکی دارد وفرصت بیان سخن در نامه بیشتر است.شما باید نامه را زیبا و خوانا بنویسید تا طرف مقابل شما که ‍‍آن را میخواند خوب بفهمد و برایش خوشایند باشد.


  


نامه ای که شما می نویسید نشان دهنده شخصیت فرهنگ ادب و سلیقه شماست  وباید همین اثرها را در خواننده نامه بگذارد.


 برای نوشتن یک نامه خانوادگی و دوستانه باید نکات ذیل را در نظر بگیریم:


 


الف) کاغذ نامه باید تمیز و دارای حاشیه باشد.حاشیه سمت راست سه سانتیمتر و حاشیه سمت چپ یک سانتیمتر باشد.


 


ب) نامه بدون قلم خوردگی نوشته شود. چون قلم خوردگی باعث این میشود که ارزش نوشته تا اندازه ای پایین بیاید.


ج)عنوان نامه باید متناسب با شخصیت مقام و سن گیرنده نامه باشد.همراه با احترام و ابراز ادب.


د) نوشتن تاریخ نامه ونام و نشانی نویسنده در نامه نیز لازم است. تاریخ نامه را باید در سمت چپ بالای کاغذ یا در پایان نامه بنویسیم.


 


ه) درین مرحله باید قوانین درست نوشتن را مراعات کنیم به طور مثال:


سطربندی, نشانه گذاری, ورعایت قوانین دستوری.


 


و) متن نامه مهم ترین قسمت یک نامه است. شما باید با کلمات و جملات زیبا پیام خود را برسانید و از جملات عامیانه که موجب ضعف نگارش می شود خودداری کنید.


 


ز) پایان نامه : پس از پایان یافتن نامه در زیر ‍آخرین سطر ‍‍آن در سمت چپ کلمات محبت ‍آمیز که نشان دهنده احترام شما به مخاطب است باید متناسب به سن و مقام و شخصیت شما نوشته شود به طور مثال :


"دوستدار شما"  ویا  "هرگز تو را فراموش نخواهم کرد" و ... 


by fatema husainy


 About the author

160