د فلم بیا څیړل: یرغل (۲۰۱۳)

Posted on at

This post is also available in:

که خیالی قصه اوسی هر وخت چی د سینمایی قصو په اړه فکر کوو زما په فکر کی راځی چی هغه د اکاروس (Icarus) قصه ده.  

اکاروس د یو هنرمن زور په نامه د دیدالوس (Daedalus) وو. دواړه په کرت (Crete) جزیره کی په دام ولویدل. دیدالوس د بڼو او موم یی بالونه جوړ کړل ترڅو چی د کړکۍ نه وتښتی. دا چی دغه یوه قصه او خیال دی٬ دغه کار یی کار وکړلو او دوی الوتلو ته یی پیل وکړلو٬ مګر کله چی اکاروس غوښتل لمر ته نیږدی شی٬ یو دم بدلون راغللو او هغو احساس وکړلو چی دومره نیږدی شوی دی چی کولی شی هغه په هغو باندی لاس ووهی. دیدالس هغو اختار ورکړلو چی موم به آوبه شی او بالونه به مات شی. اکاروس توجه نکړله٬ او مومونه ټول آوبه شول او هغه د آسمان نه لویږی او مړ کیږی. پاڅیدل او لویدل په ژبه توکه غوندی.

یو شمېر ډیر فلمونه او سریالونه دا ډول قصی لری. یو شمېر لږ د هغو نمونو نه: اسکارفیس(Scarface) ٬ ډیر بد٬ هغه سړی چی شاید پاچا شی٬ اندیانا او جونز او آخرینی طلیبی جګړه ...مګر بله ډول یی د یرغل فلم د ران هووارد (Ron)  اثر دی.

زه د یو فورمول سیالۍ کی وارده نه یم او واقعی قصه د نیکی لودا (Niki) او جمز (James)د دغه قصی اصلی لوبغاړو په اړه نه پوهیږم٬ په دغه صورت کی د دغه فلم لیدل می پرته د کومی مینی نه پیل کړلو٫ ځکه دغه د رون هووارد آخرینی آثر وو. واقعیت دا دی چی ما دغه ډیر خوښ درلودلو چی ډیر ښه لوبه٬ ښه ویرایش٬ خلاقانه فلم برداری او ښکلی قصه یی درلودلی. 

کله چی خپل ځان می په قصه کی احساس کوم چی دوه پیلوټه د یو بل سره د جکړی په حال کی د بریالۍ لپاره ول چیرته چی فقط یوی ضعیفی اړیکی دوی یی محدوده کړی وو. ښکلی او فرهمنده جمز هانت نیکی لودای بی شهرته او ځیرکه په مقابل کی. نیکی خپل شهرت کټی ځکه هغو په سیالۍ باندی یی سرمایه ګذاری کړی ده٬ خپلی ډلۍ سره ډیر آماده دی ترڅو چی خپله ګاډی ثابته کړی او د هغه شی لپاره چی په هره لګښت باندی یی غواړی٬ جګړه وکړی. هانت یو ښځینه یی٬ مست او سګریټی سړی دی چی د یو مجلس نه بل مجلس ته ځی او د واقعی او جعلی ملګرو سره ژوندی کوی. او حتی هغو د یو مدل سره یی واده کړی دی. 

فلم د یو ساده قصی سره پیل کیږی٬ مګر د ټولو نه ډیر لنډ جزئیات خوښ لرم چی د هر څه نه ډیر٬ لوبغاړی د خبرو او هر څه نورو شیان نسبت باندی ښایی. کله چی دوی غواړی یوه سیالۍ پیل کړی٬ هانت تل د فشار او وېری لاندی زړه بدوی او یا هم د خپل ټیم نه پوښتنه کوی چی نیکی د کومو څرخو نه کار اخلی. وروسته چی حادثه کوی٬ د جوړیودلو غوښتنه کوی ترڅو چی ډیر ژر جوړ شی او دومواری سیالیو ت پیل وکړی (داسی ښایی هغه رنج چی خوږمن آباسی خوښ یی لری). ډیری لنډی نښی شته دی چی شخصیتونو روښنایی سبب کرځی. 

واقعی نیکی لودای او جمز هانت

اوس به بیره پیتر مورګان (Peter Morgan)  د فلمنامی لیکونکی ته راشو. د شخصیتونو تجسم او سیالۍ یی٬ بامفهومه٬ پای ... عالی وو. او هم دا یی د سیالۍ هیڅ کوم لومړۍ بڼه کی په نظر کی نه نیولو ځکه هغه پوهیدلو چی دغه فلم د یوی وړوکی بودجی لپاره په نظر کی نیول شوی دی. (په آخر کی ۳۰ میلیونه لګښت یی واخیستلو)

د سیالۍ صحنو د فلم بله ښکلی موضوع وه. دوی ځکه چی مایکل یو د غورو لونی نه دی مګر هغه ښه شی چی په اړه یی شته دی دا دی چی سیالۍ هغوی ته ارزښت نه لری. دوی قصی ته ارزښت ورکړی دی٬ ځکه چی تاسو د سیالی دوامړه تنش او فکر حالت حس کوی. 

مصنوعی ډیجیټالی اور پیښه ویجاړه کوی...

زه هم د فلم لیدلو طرح خوښ نه لرم چی د مستند فلم غوندی دی او ناپایداره کامره٬ مغشوشی صحنی او غیر شخصی کارونه یی درلودل. په ډیرو برخو داسی ښایی چی موږ د فلم لیدلو په حال کی یو مګر وروسته ښاغلۍ ران او کاری ډله یی موږ د یوی ډیری ډيری پیښی سره غافل ګیره کوی. 

هغه بل شی چی زما توجه یی ځان ته جلبه کړله داچی څرنکه په مستقیمه توکه د جمز هانت مستبدانه ژوند په اړه د ۷۰ دقیقو مودی لپاره پیل وکړو. دوی هغه د لږ مودو لپاره خپره کوی او په آخر کی خپره کیږی چی دغه لوبغاړۍ باید په ټول فلم کی خوښ شی چی دوی د ننداره کونکو نه پټ شوی دی. هغه جالبه دی٬ په عامه توکه لږ چل وو مګر د درک وړ وو. د یو فلم لپاره چی یو شخصیت دوو شی ته پرمختک ورکوی هغه لنډ وخت دی٬ په دغه صورت کی٬ که  غواړی چی ننداره کونکی هغه خوښ ولری٬ ښه دی چی جزئیات پټ کړی ترڅو چی طرح په ښه توکه کار وکړی. زما حس په دی کی دی که فلم په سریال توکه جوړ کیدلو٬ په هغه برخه کی ډیره پاملرنه کیدله. 

او هم٬ زما امتیاز په دغه فلم کی په ۸ باندی وچ ولاړ دی.

پارونکی٬ متمرکزه٬ د ښه خبرو او بڼو درلودل٬ ډک د لنډو جزئیاتو نه چی قصی ته یی ډیر شیان زیاد کول. تر ټولو نه مهمه دا دی چی کولی شی شخصیتونه درک کړی او هغه کار چی کړی احساس یی کړی.

په پای کی٬ فلم نړیواله دی چی ټول هانت او نیکی لودایش په خپل ژوند کی یی لری. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160