آیا میدانید که با صدقه می توان پولادار شد و بیماریهای خود را درمان کرد؟

Posted on at


شاید از این موضوع تعجب کنید و بگوید مگر میشود به رایگان سرمایه خود را خرج کنیم وثروتمند شویم؟ مگر میشود بیماریهایمان درمان شود؟ مگر میشود پول خود را بدون هیچ تضمینی به محتاجان بدهیم و در عوض آن چند برابر دریافت کنیم؟   


بلی میشود.


آیا شما تا به حال درباره ثواب و پاداش صدقه فکر کرده اید؟


آیا تا به حال آیات و احادیثی که درباره صدقه گفته شده را خوانده اید؟


آیا تا به حال سخنان بزرگان و اولیاء را درباره فضیلت صدقه شنیده اید؟


آیا تا به حال داستان های بسیار شگفت انگیز که از تصور انسان به دور است از زنان و مردان صدقه دهنده را شنیده اید؟


صدقه گنجی بی پایان است. ابوذر غفاری میفرماید:« نماز ستون دین است و جهاد کوهان او و صدقه چیز عجیب است، صدقه چیز عجیب است، صدقه چیز عجیب است».


فکر نکنید که تنها مسکین از صدقه فایده میگیرد، بخاطریکه اول کسی که از صدقه نفع حاصل میکند خود شخص صدقه دهنده است بعد از آن صدقه گیرنده وکسی که چنین عقیده ای در وقت صدقه دادن داشته باشد آن فرد از فقیر محتاج تر است و هیچ نفعی از صدقه خود نمی برد  .


سیفان ثوری وقتی فقیری را جلوی منزل خویش می دید خوشحال می شد و می گفت :« مرحباء به کسی که آمده گناهان مرا بشوید»   .


خداوند (ج) می فرماید: « شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد وشما را به زشتی وا می دارد ولی خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش را میدهد و خداوند گشایشگر داناست».


با صدقه می توانیم بیماریهای خود را درمان کنیم و رسول الله (ص) فرمودند:بیماران خود را با صدقه دادن مداوا کنید


می دانید که امراض و مشکلات زنده گی در این زمان زیاد شده است حتی که بعضی از طبیب ها نمی توانند برخی از امراض را درمان کنند اما خداوند برای هر درد درمانی گذاشته است واز فواید دیگر صدقه دفع غضب و خشم پروردگار از بنده گان است  بخاطریکه بنده  هر آن و لحظه خدا را نافرمانی می کند و همچنین صدقه از مرگ بد جلوگیری میکند.عبید بن عمیر میگوید: «مردم روز قیامت بسیار گرسنه و تشنه و عریان محشور می شوید و کسی که بخاطر خدا طعامی داده  یا کسی را آب نوشانده و یا به کسی لباس داده است خدا او را سیر و می پوشاند  


همچنین صدقه عمر انسان را زیاد می سازد  .


پس چه بهتر است که از همین حالا عزم و اراده کنیم و توشه ای برای آخرت خود بفرستیم  ولو اینکه ناچیز باشد امروز در بانک الهی ذخیره کنیم بخاطریکه درصد بازدهی فوق العاده زیاد است و این ها قسمتی از ثواب وپاداش بیگران صدقه است و از خودتان بپرسید که در کجای این مکان عظیم قرار دارید، صدقه دهید تا لذ ت و حلاوت آن را بچشید.


 


 


 About the author

hassina

My name is hassina elhami
I am 15 years old
and I am a student in the high school gvharshdbygm

Subscribe 0
160