دیبا صدیقی بازیکن نوجوان تیم بانوان استقلال.....

Posted on at


دیبا دختری هوشیار و با استعداد که در تیم بانوان استقلال تمرینات خود را به خوبی پیش میبرد یکی از گل کیپران لایق نیز میباشددیبا امید دارد که در این تیم میتواند استعداد خود را نمایان کند و همچنان تیم استقلال بالای دیبا ایمان کامل دارد و آینده ای درخشان را برایش پیش بینی کرده است استقلال یگانه تیمیست که برای بانوان سهولت های ایجاد نموده تا احساس امنیت نمایند و اعتماد کامل به خانواده های بازیکنان میدهددیبا 14 سال سن دارد و 1 متر و 61 سانتی قد دارد متعلم صنف 10 مکتب میباشد همانگونه که به ورزش خود رسیدگی میکند به درسهای خود نیز توجه خاصی دارد او میخواهد در آینده یک داکتر موفق باشد.


تمرینات دیبا و بازیکنان دیگر استقلال تحت نظر استاد امین امینی صورت میگیرد و همه بازیکنان از این حالت بسیار راضی هستند.همه هم تیمی های وی از او راضی اند و میدانند که دیبا صدیقی میتواند برای تیمش افتخاراتی کسب نماید.


تمام بازیکنان کوشش میکند که از بازیکنان تیم های مشهور تقلید بازی نمایند و رفتار و حرکت آنها را یاد بگیرند تا مانند آنها بهترین باشند و دیبا نیز اولگوی خود منصور فقیر یار گل کیپر اول و پر استعداد تیم ملی افغانستان را قرار داده است وی کوشش میکند اندکی مانند او باشد و از حرکت های وی تقلید نماید تا بهترین باشدبه گفته های دیبا که او از این تیم و حمایت کننده تیم که شرکت های ( فیلم انیکس ) و ( وومین انیکس ) میباشد راضی است و میخواهد درین تیم باقی بماند.به امید پیشرفت های بیشتر وی.....


 


نویسنده:اسما ابراهیمی160