کشف استعداد های نهفته...

Posted on at


 


این روز ها همه به دنبال یک نوآوری جدید هستن تا بتوانند برای جامعه خود مفید واقع شوند از دیدگاه من این تنها یک گام برای پیشرفت است بلکه راهی ایجاد میکند تا در آینده نه چندان دور مشاهد شخصیت های بزرگ خواهید بود.


در افغانستان فعلی هنوز به زنان باور ندارند و به آن ها بی احترامی میکنند  و از حقوق آنها به سادگی میگذرند ولی با این همه پایمال شدنشان،آن ها دست از تلاش بر نداشته و با مبارزه از حقوق شان فعالیت های زیادی انجام میدانندو بعضی از آنها در عرصه دنیای مجازی خیلی موفق بوده اند مانند خانم رویا محبوب که با معرفی کردن سایت درامد زای (فیلم انیکس) توانسته اند بسیاری از دختر خانم ها با این سایت و دنیای مجازی اینترنت آشنا کند تا که این طریق بتواند درامدی برای خود ایجاد کنند نه تنها باعث درامد زایی شده است بلکه از این طریق میتوانند استعداد های خود را کشف کنند به طور مثال یکی از دوستان خودم که در دوران مکتب مقاله نویسی به شدت برایش مشکل بود و در طول یک هفته که وقت داشت تا مقاله ای را بنویسد اما این یک هفته برایش یک عمر میگذشت چون هیچ یک از استادان مقاله نویسی را به از نیاموخته بودند و از همیشه ازین موضوع رنج میبرد تا اینکه با (فیلم انیکس) آشنا شد و کم کم با توانایی های خود آشنا شد و بعد از مدتی کوتاهی توانست به یکی از مقاله نویسان  خوب (فیلم انیکس) تبدیل شود و اکنون روزانه یک مقاله مینویسد در حالی که قبل از این مقاله نویسی  برای او بسیار دشوار بود.


این یک مثال خیلی خوبی بود چون (فیلم انیکس) در حقیقت استعداد ها را کشف میکند اگر خود شخص در پی استعداد خودش باشد حتمآ (فیلم انیکس) میتواند در کشف استعداد ها کمک نمایدارتباطات بین استعداد های نهان بین (فیلم انیکس) و شاگردان یک رویداد تازه نیست بلکه پرورش دادن آن یکی از دغدغه های (فیلم انیکس) است پرورش استعداد ها نیاز به مدت طولانی و وقت گذشتن به روی عادت های روزمره دارد.


 


نویسنده:ناهید بیکرانAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160