یکجا شدن دانش آموزان افغان با رسانه های اجتماعی و فلم انکس

Posted on at


افغانستان درطی چندین دهه جنگ دچار عقب ماندگی های تکنالوژیکی و همچنان فرهنگی شده است، از همین لحاظ در زمرهٔ کشور های جهان سوم بحساب میآید. بخصوص شرایط و اوضاع نابسامانی که در محیط و جامعه فرهنگی ما برقرار است نقش و وجود زنان را درتمام عرصه ها کمرنگ نموده است.


اما تعدادی از مؤسسات و دفاتر برای کمک هر چه بیشتر برای زنان و گزارش کارکردهای آنان در تمام عرصه های زندگی اقداماتی را روی دست گرفته اند تا بتوانند زنان دوشادوش مردان توانائی های خود را بنمایش بگذارند.از آن جمله دفتر افغان سیتادل یکی از گام های مؤثر را در این عرصه نهاده و به همکاری دفتر فلم انکس توانسته استعداد های نهفته جوانان افغان را بروز دهد، و در قسمت مقاله نویسی آنرا تقؤیت نماید.


در همین راستا شاگردان پر تلاش لیسه گوهرشاد بیکم نیز درین هفته طبق روال همیشگی شان جدیت و پشتکار خویش را نشان دادند و با نوشتن مقالات متعدد و مفید تحت عناوین ((پیامد های أمضا ننمودن معاهدهٔ آمریکا، صحت و سلامتی، فقر و تنگدستی )) خلاقیت های خود را بروی کاغذ کشیدند، از آنجمله اسامی (معروفه ،عابده ،صفا ،پروانه وپریسا) بهترین ها را ارائه نمودند.همچنان در این هفته تمامی شاگردان این کورس در فلم انکس راجستر گردیده و طرز بلاگ نویسی وTag  دادن به مقالات شان، معرفی  قسمت های مختلف پنجره فلم انکس، وتنظیم پروفایل شان را فراگرفتند، و تعدادی از شاگردان با گذاشتن بلاگ های مفید و آموزنده علایق شان را در قسمت مقاله نویسی بنمایش گذاشتند، البته قابل یادآوریست که بلاگ های شاگردان قبل از گذاشتن داخل سایت از نگاه دستوری و املائی چک و بررسی میگردد.قابل یاد آوریست که شاگردان مینوهای لازمه برنامهٔ Word را نیز فراگرفته و تدریس این پروگرام نیز بپایان رسید.


شاگردان جدید الشمول به تعداد 30 تن نیز در 3 تایم درسی مختلف روز های جفت دروس شان در تایم (8 – 9) شروع و معرفی صفحه Windows ,Fill , Folder , cope ,cut ,paste , Notepad, وکلید های میانبر مهم در عرصه تایپ متن را فراگرفتند، همچنان ارزیابی دروس گذشته قبل از شروع درس جدید صورت میگیرد.
About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160