افغانستان

Posted on at
افغانستان کشوریست که تاریخ طولانی دارد و در آن چندین ملیت ها با زبان های مختلف زیست دارند به هر منطقه ای از افغانستان که سفر نمایی، می بینی که هر کدام این ملیت ها آداب و رسوم مختلف دارند واقعا همه ایشان دوست داشتنی هستند، افغانستان مانند بوستانی است که گلهای رنگارنگ در آن وجود دارد


اگر ما به یک بوستان نگاه کنیم که این بوستان هر نوع گلها را به خود دارد ، که هر یک از خود بوی و رنگ خود را دارد ، و سیر تکامل معنوی انسان را اسوده خاطر میسازد. که این خود را  ارزش های واقعی این  بوستان  است ، نظر به بوستانی که در آن کمتر گلها دیده میشودافغانستان کشوریست که به دلیل داشتن ملیت های مختلف میدان رقابت برای کشور های همسایه خود شده انها به دلایل گوناگون توانسته اند تا بهره بیشتر از افغانستان ببرند و هر وقت از این سرزمین استفاده سو کرده اند ، و از  گذشته تا حال رهبران و مردم افغانستان فریب دشمنان خویش را خورده اند اما این را  دشمنان افغانستان خوب میفهمند که به هیچ وجه قادر به جدایی این مردم بومی که رگ و خون یک دیگر را در خود دارند از هم جدا بسازد ،طی سه دهه اخیر دشمنان مردم افغانستان با کوشش های فراوان خویش موفق شدند تا وحدت و یکپارچگی افغانستان تا حدی نظر به گفته های خود شان  از بین ببرند و به هدف شان که همانا بدبختی و بیچاره گی مردم ما بود برسند  طی این مدت کشور های همسایه توانستند که کالا های تجارتی خویش را در افغانستان به مصرف برسانند و افغانستان را یک کشور مصرفی بسازند، به این شکل توانستند که سطح اقتصادی خویش را بالا ببرند


افغانستان یک کشورغنی ازلحاظ سنگ های قیمتی شمرده می شد طی سال های جنگ بهترین درآمد پولی برای غارت گران و دزدان شده بود، آثار باستانی و سنگهای گران قیمت نیز از افغانستان دزدیده شد


  در نتیجه باید گفت که حالا دیگر مردم افغانستان فهمیده اند و با کوشش های شبانه روزی خود دانش نوین امروز  فرا گرفته اند  میدانند که زیبای ما در صلح و باهم بودن است و دیگر فریب دشمنان را نخواهد خورد


بیایید دست به دست هم دهیم و این مرز و بوم  را آباد کنیم و به گلستانی تبدیل کنیم که نظیر آن در منطقه نباشد ما وقتی زیبا هستیم که باهم باشیم زیرا که همه ما انسان هستیم و خداوند انسانهای عادل و مهربان را دوست دارد  160