حذف فیزیکی دولت برای قومیت ها در افغانستان

Posted on atدر ادامه باسازی های سرک های کابل  سرکی که سرک دارالامان را به برچی و از مسیر کمربندی به سرک میدان هوایی کابل وصل می کند ساخته شده و اماده بهره برداری بود . شهرداری کابل تابلویی در ان نصب کرد با نام فیض محمد کاتب هزاره که یکی از شخصیت های تاریخی کشور و متعلق به قومیت هزاره در افغانستان است .


این حرکت بسیار مورد توجه قرار گرفت اما امروز این سرک با حضور رییس جمهور ترکیه و رییس جمهور افغانستان افتتاح شد ِ در کمال ناباوری این تابلو برداشته شد .


دولت وحدت ملی که با شعار وحدت ملی شکل گرفت در اولین اقدام خود برای حذف و سرکوب قومیت های دیگر با برداشتن این تابلو در حذف فیزیکی دیگر قومیت ها نشان  داد که اراده محکمی برای تعصب و قومیت گرایی دارد و می خواهد که در ادامه یاغی گری ها در پشت نقاب وحدت ملی کارهای بیشماری انجام بدهد .


این سرک با بودجه دولت ترکیه ساخته شده است که خود کشور ترکیه هم یک حکومت حذف است که در این روزها با روند سرکوب کردها و رهایی انها در گرداب گروه تروریستی داعش سعی در پاک سازی قومی دارد .


دیدار دو رییس جمهور سرکوب گربا ایده پاک سازی قومی می تواند زنگ خطری برای مردم کشورهای خود باشد تا زودتر اقدامی برای حذف و


خانه نشین کردن این تفکرات قرون وسطایی نکند باید چند سال دیگر را در بردگی و حذف زندگی کندد .ب About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160