نقش نشان انگشت در واقعات جنایی و اسناد

Posted on at


تعریف انگشت شناسی یا داکتیلوسکوپی : -

 

انگشت شناسی عبارت ازعلمی است که خطوط ونقوش انگشتان را از نظر علمی طبقه بندی نموده برای تثبیث هویت اشخاص و کشف مجرمین بکار برده میشود .

 

انگشت شناسی حتی قبل از میلاد تا حال در ادوار مختلف به شکل از اشکال طرف علاقه مندی ، مطالعه ،تحقیق ، علامه منحصر به فرد و تثبیت هویت توجه دانشمندان را بخود معطوف نموده است .

 

علمای انگشت شناسی بعد از تحمل زحمات زیاد و تحقیقات علمی به ( 6 ) اصل ذیل راه یافتند .

 

نشان انگشت انسان قبل از تولد درسن 3 تا 4 ماهگی در جنین بروی انگشتان نقش میگردد

 

این خطوط انگشتان از وقت پیدایش تا زمان مرگ حتی بعد از مرگ تا زمانیکه جسد پوسیده و خاک میگردد در آن هیچ اثری رخ نمیدهد ، حتی اجساد مومیایی شده فراغنه مصر تا حال نقوش انگشتان ایشان تغیر نکرده است .

 

ازنظر شباهت ، خطوط انگشتان تمام مردم روی زمین در گذشته  ، حال وآینده یکسان نخواهند بود .

 

هر صدمه ای که به طبقه خطوط انگشتان میرسد دو باره به شکل  اولی خود التیام و صحت یاب میگردد .

 

تماس انگشتان بروی تمام اجساد خصوصاً اجسام صقیل یک اثر انگشت غیر مریی را بجا میگذارد ، که برای این اثر قابلیت ظاهر ساختن ، رنگ دادن ، برداشتن ، و به نشان اصل انگشت که اثر فوق از آن بجا مانده قابلیت تطبیق را دارد .

 

 خطوط انگشتان خاصیت مهم فارمول بندی را دارد ، که توسط فارمول های مرتبه میتوان جنایتکاران را از اثر انگشت صحنه جنایی در بین تمام اتباع یک کشور تشخیص نمود.

تعریف انگشت شناسی یا داکتیلوسکوپی : -

انگشت شناسی عبارت ازعلمی است که خطوط ونقوش انگشتان را از نظر علمی طبقه بندی نموده برای تثبیث هویت اشخاص و کشف مجرمین بکار برده میشود .

انگشت شناسی حتی قبل از میلاد تا حال در ادوار مختلف به شکل از اشکال طرف علاقه مندی ، مطالعه ،تحقیق ، علامه منحصر به فرد و تثبیت هویت توجه دانشمندان را بخود معطوف نموده است .

علمای انگشت شناسی بعد از تحمل زحمات زیاد و تحقیقات علمی به ( 6 ) اصل ذیل راه یافتند .

نشان انگشت انسان قبل از تولد درسن 3 تا 4 ماهگی در جنین بروی انگشتان نقش میگردد

این خطوط انگشتان از وقت پیدایش تا زمان مرگ حتی بعد از مرگ تا زمانیکه جسد پوسیده و خاک میگردد در آن هیچ اثری رخ نمیدهد ، حتی اجساد مومیایی شده فراغنه مصر تا حال نقوش انگشتان ایشان تغیر نکرده است .

ازنظر شباهت ، خطوط انگشتان تمام مردم روی زمین در گذشته  ، حال وآینده یکسان نخواهند بود .

هر صدمه ای که به طبقه خطوط انگشتان میرسد دو باره به شکل  اولی خود التیام و صحت یاب میگردد .

تماس انگشتان بروی تمام اجساد خصوصاً اجسام صقیل یک اثر انگشت غیر مریی را بجا میگذارد ، که برای این اثر قابلیت ظاهر ساختن ، رنگ دادن ، برداشتن ، و به نشان اصل انگشت که اثر فوق از آن بجا مانده قابلیت تطبیق را دارد .

 

خطوط انگشتان خاصیت مهم فارمول بندی را دارد ، که توسط فارمول های مرتبه میتوان جنایتکاران را از اثر انگشت صحنه جنایی در بین تمام اتباع یک کشور تشخیص نمود
About the author

mohammadwaseeq

Mohammad Waseeq was born in Nimroz-Afghanistan. He graduated from Farokhi high school in Nimroz. Mohammad is studying Medical in Qhalib private Higher Education university in Herat-Afghanistan. Mohammad has ability to speak and write in these 3 language Pashto, Dari and English. As to this ability he has interest to write…

Subscribe 0
160