پیشرفت زنان بسوی آینده روشن و فلم انکس

Posted on at


زن که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل میدهد. در ادوار تاریخ شاهد فراز و نشیب های زیادی بوده است. گاهی بعنوان مایه ننگ زنده به گور شده و گاهی هم بعنوان مایه عزت یا ناموس بر وی قسم یاد شده است.زنان در افغانستان هم از این معضل به دور نبوده, عده ای به دلیل ایستادگی در مقابل خواسته های که حق مسلم شان است مورد ظلم قرار گرفته, عده ای هم در چهارچوب خانه ها بنام اینکه زن فقط مختص خانه است محصور گردیده اند, و عده ای هم که گویا به حق خود رسیده اند فقط نقش شان سمبولیک بوده و بس. و در این میان عده ای انگشت شماری هم وجود داشته, که با همه این موانع صادقانه مبارزه نموده زمینه پیشرفت را برای همه بانوان این مرزوبوم فراهم ساخته , و ایشانرا در راستای رسیدن به همه اهدافشان کمک و همکاری بیدریغانه نموده اند. که از آنجمله میتوان به خانم رؤیا محبوب و تمام اعضای تیم کاری شان در دفتر افغان سیتادل اشاره نمود. هم اکنون این دفتر در افغانستان در بخش آموزش فعالیت داشته, و زمینه آموزش و توانمند سازی تمام اقشار جامعه بخصوص بانوان را به منظور اشتراک و استفاده از شبکه های اجتماعی بلاخص فلم انکس را فراهم ساخته است.این دفتر در ولایت هرات ده مکتب دخترانه را تحت پوشش قرار داده است. که از آن جمله میتوان به مکتب امیر علی شیر نوائی اشاره نمود. هم اکنون در این مکتب اضافه از 70 شاگرد مصروف فرا گرفتن آموزشهای لازمه در بخش انترنیت بوده و نخستین گامهای خود را در راستای فراه گرفتن آموزشهای مربوط به شبکه های اجتماعی می پیمایند. اکثریت شان با ساختن ایمیل آدرس نام خود را در لیست کاربران شبکه Gmail افزوده, و با علاقه مندی تمام خود را آماده ثبت نام در شبکه اجتماعی فلم انکس مینمایند. نوشتن مقالاتی تحت عناوینی همچون هدف, انترنیت, عدالت اجتماعی, سخاوت, رمز موفقیت و غیره خود نشان دهنده علاقه مندی شان در این زمینه میباشد.روی هم رفته میتوان گفت: زنی که خود را قبل از این محصور به خانه میدانست. اکنون در نتیجه فراهم شدن زمینه توسط دفترافغان سیتادل, مسیرش را از دو راهی های زندگی به راه موفقیت سوق داده, و راه پیروزی را به میل و آرزوی خود هموار میگرداند. خود را از تزلزل و نا امیدی نجات بخشیده میخواهد جایگاهش را در بین تمام اقشار جامعه منحیث یکی از کاربران موفق در شبکه اجتماعی فلم انکس تثیت نماید.برای دیدن مقاله قبلی من میتوانید با بیوند زیر با صفحه شخصی فلم انکس من یکجا شوید و خود را عضو حساب من نماید: http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaieAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160