ازدواج های متعدد

Posted on atافغانستان کشوریست با رسوم و عنعنات کهن که تعدد ازدواج یکی از رسوم قدیمی این کشور است که متاسفانه با وجود پیشرفتهای زیاد در بخشهای متفاوت در این کشور، هنوز هم اکثر مردم پیرو این رسم هستند.


درست است که در اسلام تعدد زوجه جواز دارد اما دین مقدس اسلام بعضی شرایط و قوانین را در این باره وضع کرده است لیکن اکثر اشخاص اینها را در نظر نمیگیرند.


همچنان تفاوت بسیاری در بین نسل قدیم و جدید این کشور وجود دارد که اشخاص این تفاوتها را در نظر نگرفته و به این کار ادامه میدهند، مثلا سطح دانش و آگاهی افراد، شرایط زندگی و غیره.


افراد بدون در نظر داشت ضرورت، شرایط، توانایی مادی و غیره به تعدد زوجه میپردازند و به زندگی و آینده خود و اولاد خود اهمیت نمیدهند مشکلات روحی و روانی را برای اولاد و همسران خود بوجود میاورند و اولاد آنها نمیتوانند خانواده خوبی را تشکیل داده و فرزندان خود را تربیت درست کنند و تمام این موضوعات باعث تباهی جامعه میگردد.
About the author

160