مجازی پیسی – د اچونۍ نوی سیسټم د ډیجیټالی سواد او ډیجيټالی پایداری سره په انکس فلم کی

Posted on at

This post is also available in:

انکس فلم یوازینۍ شبکه وه چی سوله٬ مساوات٬ د ښځو واکمنی او پوه یی د انترنټ او اجتماعی رسانو له لاری افغانستان ته د خپل ځان سره یی راوړی ده. د زده کړی او اجتماعی رسانو معرفی کولو ټولګیانو جوړول د ښځو واکمنی برخه د لومړنیو قدمونونه دی. هغه وختونه چی دغه شبکی د ښځو لپاره یی چمتو کړی دی دا چی د اجتماعی رسانو او د مقالو لیکلو کاروولو نه پیسی لاسته راوړی او په خپلو پښو باندی و دریښی دغه یو خاص کار دی چی تر اوسه هیڅ کوم سازمان دغه کار نه دی کړی. 

د ټکنالوجی پیژندنه او زده کړه یی ډیره مهمه ده. مکر هغه هیواد ته لکه افغانستان غوندی چی ډیر ستونزی یی د پوه کموالی له سببه دی د تولو لپاره ډیره حیاتی ده.

انکس فلم د ۲۰۱۴ کال د فبروری لومړۍ ورځ کی د اچونی یو نوی سیسټم په نامه د مجازی پیسو باندی یی معرفی کړلو. دغه سیسټم ډیجیټالی نوی پیسی به معرفی کړی او هم ډیر درآمد به زده کونکو ته ورکړی. دBITCOIN.COM تارنما مجازی پیسی داسی معرفی کوی: مجازی پیسی یو د پیسو ډیجیټالی واحد دی چی کولی شی هغو نه د شخصی لیږدونی او یا هم کار اوبار لپاره یی په چټکه توکه په لږ لکښت باندی په کار یی یوسی. دغه شبکه د افغانستان زده کوونکو ته د مجازی پیسو ټکنالوجی معرفی کوی او هغوی ته ډیر درآمد چمتو کوی. 

د افغانستان نجونو زده کونکو لپاره ډیر محدودیتونه شته دی. د بانکی حساب جوړول یو د هغو ستونزو نه دی. د بانکی حساب جوړول لږ ډیر وخت نیسی او د افغانستان یو ښځينه زده کونکی ته هیڅ کومه استفاده نه لری. دغه نوی شبکه نوی ټکنالوجی معرفی کوی – د هغو څنک سره د کاروونکو درآمد ډیر کوی. د اچونی دغه نوی لاره٬ څرنکه چی د زده کونکو ډیری پیسی د لیږدولو برخه کی مصرفه کیږیه هغوی دیر خوشاله دی. 

یو زده کوونکی په دی اړه داسی وایی: د اچونۍ نوی سیسټم دیر متفاوته ښایی او ما هیڅکله دومره د هغو په اړه اوریدلی نه وو مګر مطمنه یم چی زموږ لپاره ډیره ګټه وره دی. هره نوی ټکنالوجی په پیل کی نوی ښایی مګر ډیر آسانتیاوی منځ ته راوړی. زه د یو زده کوونکی په توکه دیر خوشاله یم چی د دغه نوی ټکنالوجی په اړه د لومړۍ ځل لپاره د انکس فلم کی یی زده کړم او د هغو باندی کار وکړم.

لطف وکړی د انکس ښځو پاڼۍ نه کتنه وکړی او د نویو موضوع ګانو موندلو لپاره د افغانستان زده کوونکو او ویډیو ګانو په اړه ورسره غړی شی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160