مقاله نویسی بانوان افغان و آموزش پایدار

Posted on at


خواننده گان گرامی:


از دیرینه بدین سو بشر در تکاپو بوده تا بتواند در سطح اجتماع با همتای خویش هموار در رقابت و پیشرفت بوده تا جایگاه ویژه را برای خویش اختصاص دهد و همیشه خواسته تا بتواند به طریقه های مختلف استعداد های خویش را بروز دهد. جای خوشنودی و مسرت است که دفتر افغان سیتادل به همکاری فلم انکس گامی موثر را در این زمینه نهاده و راهی را برای شگوفا کردن استعداد های نهفته شاگردان برداشته تا بتواند این علایق و استعداد ها بروز و تقویت نمایید.شاگردان پر تلاش لیسه گوهرشاد بیگم نیز درین راستا فعالیت های خویش را با جدیدیت هر چه تمامتر آغاز نموده و همواره با علاقه همه روز در صنف حضور بهم میرسانند.


در جریان این هفته تمامی شاگردان عزیز در سایت فلم انکس راجستر گردیدند و بعداً آشنائی با صفحه (GMAIL) و طریقه فرستادن ایمیل را فراگرفتند٫ و همچنان یک تعداد از شاگردان در  GOOGLE+) ( نیز راجستر گردیده ولی عدهٔ دیگر به علت سردی هوا و بارش برف نتوانستند حضور بهم برسانند.لازم به ذکر است که تعداد زیادی از شاگردان بعد از راجستر شدن در سایت فلم انکس همه روزه بلاگ های شان را بعد چک شدن توسط استاد در سایت منتشر نموده و همچنان مقالات روزانهٔ شان را تحت عناوین (صبر و شکیبایی، نقش زنان در جامعه اسلامی و مواد مخدر) نوشته و البته این هفته با ایجاد یک انگیزه در بین شاگردان آنان را از یک سبک یکنواخت به یک سبک جدید ارتقأ دادیم، اینکه شاگردان هر تایم را به گروه های 4 نفری تقسیم نموده و هر گروه را به نام یک گٔل نامگذاری کرده مانند : شقایق ، مریم ، لاله و....و هر گروپ مقالات شان را با مشوره هم نوشته و بعد از ختم نوشتن مقالات را یکی از اعضای گروه در برابر دیگران قرائت نموده و دیگر گروه ها به نقد و اصلاح آن میپرداختند ، شاگردان ازین روش استقبال نموده و در نوشتن مقالات شان سعی بیشتری مینمودند .برای دیدن مقاله های قبلی من میتوانید با پیوند زیر یکجا شوید: http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160