تعلیم وتعلم دختران افغان

Posted on at


 


نمیدانم از کجا شروع کنم  و از کدام واژه ها  استفاده کنم که اندکی بتوانم زندگی دختران افغان را که در بیشتر نقاط افغانستان تحت شکنجه  و رسوم بیجا و دور از تعلیم وتعلم بسر میبرند را در صفحه یی بلاگم ترسیم کنم .


امروزه متاسفانه و بد بختانه که عوامل مختلف از جمله جاهلیت قدیم و جنگ های چندین ساله  در افغانستان دست به دست هم داده و بیشتر  دختران را از عرصه های گوناگون و خصوصاٌ  تعلیم وتعلم دور ساخته است و دختران  از حقوق و وجایب که الله (ج) برایشان داده است محروم هستند.


 


امروز  اگرچه ما در قرن 21 قرار داریم .


بازهم زنان محروم ترین و مظلوم ترین قشر جامعه را تشکیل میدهند


زن در چوکات وظیفه اجتماعی میتواند تحصیل کند و به مراتب علمی بلند برسد ولی یگانه شرط اینست که در چوکات مقررات اسلام باشد .دس


چنانچه دین اسلام فرا گرفتن علم را بر مرد و زن مسلمان فرض کرده است


.اما یگانه چیزی که ذهن  من را مشغول ساخته اینست: زمانی که دین مقدس اسلام برای زنان حقوق و وجایب مشخص در چوکات مقررات دین مقدس اسلام تعین کرده است پس چرا بیشتر افغان های ما که ادعای مسلمان بودن را میکنند مخالف این مقررات هستند ؟


شاید هم همان جاهلیت قدیم  و بر علاوه جاهلیت جدید بنام های مختلف و یا تمدن و فرهنگ جدید که در  بیشتر فامیل ها رخنه کرده است باشد .


و بر همین اساس غلط  فهمی که در مورد تعلیم زنان در اسلام وجود داردکه  آنرا در حقیقت


دشمنان اسلام ایجاد کرده اند و با اسلام هیچ ارتباطی ندارد.جواب این سوال باشد .


 


من به عنوان یک دختر جوان میخواهم با این پدیده شوم، فرهنگ و تفکر عقب مانده اجتماعی و همچنان قوانین و سنت های که مانع آزادی زنان در افغانستان میشود مبارزه کنم .


ولی چگونه و چطور؟


به نظر من یک دختر جوان به تنهایی کاری از دستش برنمی آید پس از تمام شما خواهر و برادر افغان تمنا میکنم که دست بدست هم داده و  این  غلط  فهمی که در مورد تعلیم زنان در بیشتر فامیل ها وجود دارد را از بین برده و با این پدیده شوم که باعث عقب مانده گی زنان و دختران از اجتماع میشود مبارزه کنیم .


 


 


از تمام شما عزیزان از بابت سپورت من در فلم انکس سپاسگذارم ،و از شما دوستان خواهشمندم که این بلاگ من را در تمام رسانه های اجتماعی (سوشیل میدیا) تان نشر کنید، تا اندکی مخالفین این موضوع بفهمند که  امور بشر بدون این موجود با ارزش (زن) سر و سامانی نداردنویسنده : اسراء امید


 About the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160