!صلح آورنده خوشبختی هاست

Posted on at


مردم کشور عزیز ما افغانستان در این سالهال جنگ و ویرانی مشکلات زیادی را تجربه کرده است٬ قربانی٬ آواره گی٬ مهاجرت٬ درد و غیره مشکلات این دنیا را دیده اند اما حالا ایشان از این چنین حالات خسته شده اند, میخواهند تا در یک کشور با امن٬ آرام٬ بدون درد زندگی کنند. و به آن آرزو های که جندین سال و اجداد ایشان د ذهن خود داشتند برسند.خوشبختانه حالا مردم کشور عزیز ما افغانستان از خواب بیدار شده اند٬ و دیگر نمیخواهند آن اشتباهات را تکرار کنند. حالا تمام هموطنان عزیز ما بسوی یک هدف روشن حرکت کرده است و میخواهند آن اشتباعات گذشته را از بین ببرند٬ تا باشد بسوی یک آینده بهتر تری دست یابند، خوشبختانه جوانان عزیز ما از جنگ و کشتار ها دست برداشته اند و رو بسوی علم کرده اند و دیگر نمیخواند که مشکل ساز برای جامعه و وطن خویش باشد.همچنان طوریکه که می دیدیم در کشور ما زنان هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکردند و روز ها سخت زنده گی خویش را سپری میکردند٬ اما حالا از آن چراغ روشن علم که در کشور ما روشن شده است آن جهالت ها از بین رفته است و پیشرفت های زیادی را در عرصه های زیادی نموده اند حالا ایشان میتوانند در بخش های مختلف از کار های شخصی گرفته تا به دولت کار کنند. طوریکه کی میبینیم نظر به نظرسنجی که در سطح جهان صورت گرفته است بیشترین زنان که در چوکی های خانه ملت ایفا وظیفه میکنند در افغانستان میباشد.اما حالا هم بعضی از کشور ها فکر میکنند که در افغانستان تا به حال خشونت علیه زن وجود دارد و همان جهالت که قبل از روشنی علم در افغانستان بود فکر میکنند تا به حال وجود دارد. حالا بیشتر زنان و دانش آموزان با شبکه های مجازی دسترسی پیدا کرده اند و از آن طریق با تمام مردم جهان ارتبا بدون مرز برقرار کرده اند.امیدوارم که دیگر تباهی٬ جهالت٬ رشوت٬ تاریکی علم٬ خیانت و بی امنیتی بسوی دروازه کشور ما نیاید و صلح٬ خوشبختی٬ امنیت٬ دانش و دوستی در کشور ما پایدار بماند و دیگر آن مشکلات را دور از وطن میخواهیم. و امیدوارم که لشکر دانش ما بیرق صلح را به اوج آسمانها بلند کنند تا باشد یک افغانستان آرام داشته باشیم.برای دیدن مقاله های قبلی من میتوانید په پیوند ذیل مراجعه کنید: http://www.filmannex.com/EnayatullahAbout the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160