عشق چیست؟

Posted on at


عشق چیست؟

عشق چیست؟درست آنچه که از قلب یک عاشق جاریست قلبی که مملو از عشق وصفا باشد.

نه قلبی که با ریا باشد.

عشق آنست.که مثل یک قطره آب زلالی برگل های شبنم است

 

عشق عنصر یست که با بودن آن هیچ نوع ماده یی نمیتواند تعامل کند!

عشق مثل مسکنی میماند،برای تسکین هر دردی.

عشق مثل یک نهالی میماند،که ریشه هایش عمیق وشاخه هایش پر ثمر است.

عشق هنر یست که تمام خیالات را به تصویر میکشد

.

عشق مثل سالی است که هر فصلش، ویژه گی خاص خود را دارد.

عشق مثل معلمی است که تمام رموز، زنده گی را به ما می آموزاند

 

عشق به کتابی می ماند،که هر خط،هر ورق،هرصفحه اش به ما احساسات یک عاشق را بیان میکند

.

 (من و گنجشک های خونه انتظار!عشق عادت مونه)


(سما صدیقی)About the author

160