عادت به گناه

Posted on atهمیشه باید مواظب به گناه باشیم، مخصوصا به غیبت، تهمت و دروغ خود را عادت ندهیم که همانا عادت به گناه، مسله بسیار جدی و خطرناک در جامعه اسلامی است. بعضی اوقات انسان به علت توجه نکردن به قانون نظارت خداوند، در طول شبانه‌ روز ده ها غیبت می‌کند و گناهی به اندازه ده مرتبه عمل بدنام کردن شخصی در پروندۀ یا دفتر اعمال او ثبت می‌شود، اما متوجه گناهی که انجام داده نیست و اصلا توجه به اثرات زشت گناهان نمیکند. عده ای دیگر در طول یک روز ده بار به کسی توهین می‌کنند، ولی اصلا نمیفهمند که در حقیقت ده بار با خداوند جنگیده‌اند. چندین مرتبه تهمت می‌زنند که مانند چند بار آدم کشی است. اما چون وی با گناه آلوده شده و هرعملی که از وی صادر میشود با گناه بوده، فلبش بسوی تاریکی رفته و متوجه اعمال زشت خود نمیشود. این اشخاص مانند موتری هستند که در جاده لغزنده بدون بریک حرکت میکنند، همانطوریکه در سرازیری از گناه حرکت میکنند در نتیجه پایانی جز سقوط به پرتگاه نخواهند داشت. امّا مسله که بیشتر باید به آن توجه شود همیشه به جوانان گوشزد نماییم، اینکه:


جوان‌های عزیز: اگر خدای ناخواسته گناهی را مرتکب میشوید و اگر در سرازیری گناه واقع شده‌اید، تقاضا دارم احتیاط نمایید گناه را تصدیق و قبول نکنید و اگر دوستانی دارید که به منکرات و زشتی ها آلوده است به روی وی نخندید و عمل زشت اورا تصدیق ننمایید. بارها شاهد بودیم که اگر دوستی کار زشتی را انجام میدهد دیگر دوستان بروی وی میخندد، در واقع شما با این کار وی را تشویق میکنید و خود را در گناه وی شریک مینمایید. دیر یا زود شما نیز به عواقب گناه وی آلوده خواهید شد ! خطر تصدیق گناه، از مراحل گذشته گناه بسیار زیادتر است. گناهان اول سبک به نظر میرسند و زمانیکه گناهان کوچک بیشتر شوند در واقع به گناهان بزرگ می انجامند. یکی از تکنیک های که نزد شیطان کاربرد بیشتر دارد اینست که انسان را پله به پله بسوی گناهان سوق میدهد، بدون اینکه جوانان متوجه شوند. به همین منظور تصدیق و پیروی از گناه، انسان را به جایی می‌رساند که غیبت می‌کند، دروغ های شاخدار میزند، بعد می‌گوید: کاری بدی نکردم، خوب کردم؛ به کسی تهمت زده و آبروی اورا پایمال میکند یا شایعه پراکنی می‌کند و یا به مردم توهین می‌کند، این شخص نه تنها از عمل زشت خویش راضی است بلکه رنگ و لعاب دینی نیز به آن اضافه میکند


جمیل (ی.


.About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160