زندگی آمیخته از رنگ های متفاوت است

Posted on at


دنیائیکه ما در آن زندگی میکنیم آمیخته از رنگ های متفاوت است , رنگ هائیکه گاه به دل می نشیند و گاه دفع غم وخستگی از وجود انسان میکند

رنگ هائیکه با روح انسان در آمیزش است و انسان با دیدن آن احساس آرامش و راحتی می کند و حتی رنگ هائیکه دچار غم , اندوه و کسالت می شود.

اگر به اطراف خود نظر بیاندازیم می بینیم که اطرافمان مملو از رنگ های مختلف است و هرگاهی که ما به آنها نگاه می کنیم چیزهای زیادی را در آنها می بینیم.اینها تنها رنگ نیستند بلکه نشان دهنده ی احساسات میباشند و حتی برای مان شادی آور و آرام بخش می باشند.

محققین رنگها را به دسته های متفاوتی تقسیم کرده اند؛ مثلا: رنگ های شعله آتش که متشکل از سه رنگ سرخ , زرد و نارنجی میباشد و به نام رنگ های گرم نامیده میشود و انسانهای خون گرم و اجتماعی بیشتر این رنگ ها را دوست دارند و با این رنگها بیشتر انس میگیرند

. و اما رنگ هائیکه با وجودآن انسان احساس سردی می کند و بنام رنگهای سرد موسوم هستند ؛ عبارتند از: سبز, آبی, ارغوانی و خاکستری.

رنگ آبی تصویری از آسمان , دریا , آب و سردی را در خاطر انسان هویدا میسازد و بنام رنگ آرام بخش نیز یاد میشود.

رنگ سبز نیز ما را به یاد طبیعت , سبزه زار و درختان میاندازد و این رنگ برای مان شادابی و طراوت می آورد به همین علت است که در شفاخانه ها از این رنگ استفاده می کنند

در دنیا بیش از میلیون ها رنگ مصنوعی وجود دارد که همه ی آنها ترکیب یافته از سه رنگ اصلی (سبز, آبی وسرخ ) هستند و هر کدام از رنگ ها بیان کننده ی یک احساس و یا انرژی می باشند, گاهی انسان را نیرومند میسازند و گاهی دلتنگ.

از این معلومات چنین به نظر میرسد که هیچ چیز در دنیا بی دلیل هست نگردیده است وتمامی مخلوقات خداوند ج بر حسب دلیل بر روی زمین خلق شده اند

زهرا نزهت

 About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160