عشق های گوناگون

Posted on at


دوست داشتن یک طرفه هیچ وقت موفق نمیشود.اما عشق دو طرفه همیشه موفق  وسر فراز میباشد.ای کاش که عشق من را کسی میفهمید .

اما افسوس هیچ کسی لیاقت ندارد, که به عشق من برسد.و شاید من دختر خوشبختی هستم که تا حالا عاشق نشدم.وتنها عشق یکی را بدل دارم.او هم خدای خوبم است.که تا زنده باشم در قلبم همیشه مانده گاروجاویدان است.واز او عشق ,عشق دیگری ارزش مند تر نیست.و انسانها برای چنین عشقی تلاش زیادی میکنند.و وقتی که موفق میشوند فکر میکنند که تمام آرزوهای جهان نصیب او شده است.وچنین انسانهاخوشبخت ترین انسانهای روی زمین هستند.متاسفانه امروز عشق را بگونه دیگر آشکارا ساختند.چند سریال در تلویزیون ها که دیدن از آن مفهوم بد گرفتند.عشق به این معنا نیست که یک دختر عاشق یک پسرشود.ویا پسر عاشق یک دختر شود.واگر به هم نرسیدن خود کشی کنند.ویا خود را به دارآویزان کنند. اینها تجربه های تلخی است که متاسفانه در هرکشوررخ میدهد.

عشق به خدا,عشق به پیامبران,عشق به قرآن,عشق به پدر ومادر,عشق به پرنده ها,عشق به نقاشی,عشق به آوازخوانی,عشق به طبیعت اینها همه عشق گفته میشود.ونا گفته نماند که عاشق شدن بد است.یا خوب چون ما در جامعه یی زنده گی میکنم که هنوز به این کار ها  خیلی زود است.ومردم ما هنوز اکثرا به تاریکی هستند.اگر ما در خارج از افغانستان برویم عشق وعاشقی یک چیز عادی است.ولی در کشور ما یک گپ بزرگ است.یعنی به نظر مردم افغانستان گناه است.آنها در فکر های قدیم زیست میکنند.وآگاهی شان از قدیم میباشد.پیشرفت کردن وسطح آگاهی شان پایین است.چندین بارشده که در اثرعشق و عاشقی فامیل هایشان مخالفت کرده.ودختر و پسر مجبور شده فرارکنند.وزنده گی خود و فامیل خود را به صورت کلی تباه کنند

ای حس غریب من تنهای تنهایم

در کنار پنجره منتظر یک غریبه آشنایم

فرخنده عالمیار.

 

 

 About the author

farkhondeh-alemyar

she is Farkhondeh Alemyar .she live in Herat Afghanistan ,she is univercity student in economy , and she is a bloger in Afghancitadel .
she intrested to writing and tv programing.

Subscribe 0
160