نا امید شیطان است

Posted on at


در زندگی کوشش نمایید کسی باشید که هرگز بار مشکلات کمر تان را خم ننماید ؛ کوشش کنید کسی باشید که زیر بار مشکلات نرفته و در برابر تمام طوفانها مقاوم باشید . اگر اندکی نا امید و ضعیف باشیم ، در گرداب مشکلات غرق میشویم و نمیتوانیم زندگی مان را به خوبی پیش ببریم و به موفقیت ها دست یابیم و همیشه شکسته و ناتوان خواهیم ماندهمیشه اگر شکست میخوریم به فکر بر خیستن و دوباره در جستجوی موفقیت باشیم و امیدوار باشیم چرا که نا امید شیطان است و شیطان از دربار پروردگار رانده شده است ، بهترین ها کسانی هستند که از هر شکستی یک درس آموزنده گرفته و در پی اصلاح خویش هستندهرگز با کلمات ناامید کننده زندگی تان را خراب نکنید و امیدوارانه زندگی کنید ، نگوییم : کاش این کار را انجام نمیدادم ، کاش این اتفاق نمی افتاد ، کاش این شخص در زندگی ام نبود ، کاش چنین زندگی یی نداشتم ، کاش در این دنیا نمیبودم ، ای خدا چرا من این چنین بدشانسم
بلکه بگوییم : حالا که این کار را کردم اصلاحش میکنم ، حالا که این اتفاق افتاد حتماَ خیری در کار بود ، حالا که این شخص در زندگیم هست تلاش میکنم عادت هایش را با خود وفق دهم ، حالا که چنین زندگی یی دارم باید خدا را شکر کنم که بدتر از این نشوم ، حالا که در این دنیا هستم باید از این فرصت بهرهء کافی برای دنیای بعدی ببرم . این جملات ما را امیدوار میکند تا خوب زندگی کنیم

About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160