سبک زندگی 93

Posted on at


سبک زندگی 93


شروع سال جدید با شگفتن شگوفه ها و گلهای زیبا اغاز می شود پس ما انسانها هم باید از بهار هر سال جدید بیاموزیم و سیر و مسیر زندگی خودرا از لحاظ روحی و معنوی برای خود خود گام بسازیم تا بتوانیم به شایستگی یک انسان شایسته دست بیابیم ما باید در سال جدید سبک جدیدی را برای زندگی خود ایجاد سازیم تا هم به موفقیت ها و هم  احساس بهتری نسبت به زندگی خود پیدا کنیم و فعالیت های بیشتری را از زندگی خود حاصل کنیم  چنانکه شاعر به چه زیبایی میگوید که ...


              باد نوروز وزیده است به کوه صحرا                جامه زیبا عید را بپوشید اگر شاهی یا گدا ..


 


 


 


 


بیشتر انسانها هستنتد که با جدید شدن سال زندگی شانرا هم جدید میسازند تا در هر هدف و برنامه های زندگی شان موفق تر باشند و بهترین روش ها را برای زندگی و سبک جدید زندگی شان میسازند تا ا تجارب که در زندگی شان همراه شان می شود نهایت لذت ببرند یکی از بهترین روش ها برای داشتن زندگی خوب اینست که تو باید هر روز نکته یی برای شکر گذاری داشته باشی چون دیدن به نعمت های خداوند در ندگی موجب شادابی و تازه گی روح و روان هر انسان میشود علاوه بر این افزایش انگیزه برای داشتن زندگی بهتر و امیدواری را به زندگی تان بوجود میاورد ..


 


 


 


واین چه خوب است یک دفتر چه یاداشت برای شکر گذاری و دلایل ان داشته باشیم تا در ان همه را یاداور زندگی خود بسازیم این کتابچه خاطرات تان خواهد شد و در اوقاتیکه شما ناراحت باشید برگترین رفع کننده مشکلات روحی شما خواهد بود و این انگیه ایست برای بیشتر نزدیک شدن به خالق یکتا ..


هدفی برای خود داشته باشید ..


 گاهی ما در زندگی دچار روزمرگی و رخوت می شویم. دلیل آن نداشتن هدف در زندگی است. در حالیکه داشتن هدف، تحرک و پویایی را بدنبال دارد. هدف می تواند شامل فعالیتهای ورزشی، ‌تفریحی ،‌ معنوی و آموزشی وغیره ... باشد و برایرسیدن به هدف تان باید انها را به گامهای دست نیافتنی و کوچک مبدل سازید و برای انجام هر گامش خودرا تقدیر و ستایش کنید این کار باعث میشه بزرگترین کمک کننده به اعتماد به نفس شما شود البته، حتما زمانی را نیز به کارهای عقب افتاده خود اختصاص دهید تا با انجام آنها احساس شادابی در شما بوجود آید و احساس کنید در حرکت رو به جلو هستید..


 


 


 


هر رو صبح به اطرف تان نگاهی بیندازید و بهانه یی برای لبخند تان دریابید ..


مانند دیدن سلامتی خود  یک حمام گرم   دیدن طلوع زیبایی خورشید صدای ارامش بخش باد و هزاران بهانه یی زیبایی دیگر و به دلیل عادی شدن همه زیباییها و خوبیها لازم است با انها خودرا سرحال تر و خوشحال تر بسازیم ..


در طول تمام روز چند دقیقه را فقط به خود تان تخصص دهید ..


 ‌یکی از بهترین روشها برای آرامش درونی و رسیدن به خویشتن سازی وقت گذاشتن برای خود و تفکر کردن است. از کینه و ناراحتی ها قلبتان را پاک کنید. سعی کنید روح و ذهنتان را با اندیشه های مثبت پرورش دهید. در عین حال فعالیتهای مورد دلخواه خود را نیز انجام دهید،  به موسیقی دلخواه تان گوش دهید. کتاب مورد علاقه خود را به پایان برسانید. و از اینکه فرصت چنین کارهای را داشته اید از خدای خود سپاسگذار باشید به این توجه کنید که چه کارهای را انجام داده اید و چه کارهای را می توانید انجام بدهید تا فضای خانه خودرا شاتر  بسازیم و در کوشش بهتر شدن روابط عاطفی و احساسی تان با افراد خانواده تان باشید تا تنها بوجود اورنده فضای زیبای محبت با افراد خانواده و اطراف تان باشید


 


 


 


به معنوییت و روحانیت خود بپردازید ..


اختصاص دادن به مسائل روحی و معنوی خود تان به شما ارامش بخش خواهد بود و باعث ایجاد امنیت روانی تان میشود ذکر خداوند را از یاد نبرید چونکه .


الا به ذکر الله تطمئن القلوب  دلها با یاد خدا آرام گیرد


دعا و گفتگو وراز ونیاز با خداوند برای شما ارامش روحی می بخشد و به شادابی روحی وروانی تان می افزاید


روابط خانوادگی تان را محکم تر بسازید ..


یکی ا عوامل شادابی و ارامش ندگی شما روابط محکم در زندگی با فامیل تان است در کوشش محکم کردن روابط تان با خانواده تان باشید . ببینید چه کارهای انجام داده اید و چه کارهای دیگری نیز می توانید، انجام دهید تا فضای خانه ی شادتری داشته باشید. روابط عاطفی و دوستانه خود را با خانواده  محکم تر کنید تا فضای صمیمانه ی هم برای خود و هم برای اطرافیان تان بوجود آورید. گاهی شعرها ی تازه ای بنویسید و در جای از محیط خانه نصب کنید تا دیگران نیز از آن بهره مند شوند.About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160